Archiwa autora: Maria Wieruszewska

Ważne informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

rozpoczęcie roku szkolnego

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie

Uczniowie klas II – VIII przychodzą na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r. na godziny podane w tabeli poniżej. Wszyscy uczniowie, rodzice/opiekunowie, nauczyciele wchodzą do budynku szkolnego w maseczkach. Podczas spotkania uczniów z wychowawcami rodzice/opiekunowie pozostają  na boisku szkolnym (w przypadku złej pogody w holu parteru). Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, z zachowaniem dystansu (minimum 1,5 m), dezynfekują ręce i idą do wyznaczonych sal lekcyjnych. Zajmują miejsca w ławkach. Po zajęciu miejsca w ławce mogą zdjąć maseczkę. Po zakończonym spotkaniu z wychowawcami klas uczniowie zakładają maseczki, wychodzą pojedynczo z sal lekcyjnych z zachowaniem odpowiedniego dystansu i opuszczają budynek szkolny.

Uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami/opiekunami przychodzą na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 na godz. 9.30. Zbierają się na boisku szkolnym zachowując min. 1,5m odległości (w przypadku złej pogody zbiórka w hali sportowej). Po przedstawieniu przez dyrekcję szkoły wychowawców klas uczniowie i rodzice/opiekunowie przechodzą do wyznaczonych pomieszczeń.

Uwaga: Do szkoły przychodzą uczniowie oraz inne osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Wszyscy przestrzegają zasad bezpieczeństwa związane z COVID-19.

Uwaga: Uczniowie klas I-III otrzymają przygotowaną przez wychowawców pisemną informację dotyczącą spraw związanych z organizacją roku szkolnego.

Czytaj dalej

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

obraz1

W roku szkolnym 202/2021 uczniowie klas ósmych Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie na egzaminie ósmoklasisty uzyskali bardzo dobre wyniki. Przedstawia to poniższa tabela:

Wyniki egzaminu – % punktów możliwych do zdobycia

 

przedmiot/obszar j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki
Uczniowie ZS nr 5 w Jarocinie

69,56%

57,00%

74,16%

37,27%

Gmina Jarocin-miasto

65%

50%

71%

39%

Gmina Jarocin-obszar wiejski

57%

43%

55%

Powiat Jarocin

59%

43%

59%

Województwo wielkopolskie

58%

45%

63%

44%

Kraj

60%

47%

66%

49%

 

Gratulujemy uczniom , rodzicom i nauczycielom!

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie

(opracowała: D. Głogowska)

obraz2

Ptaki na lekcjach biologii.

bocian

Trwa okres godowy ptaków. Piękne odgłosy można usłyszeć nie tylko w parkach, ogrodach, czy lasach. Na ich podstawie można rozpoznać nazwy gatunkowe tych interesujących skrzydlatych stworzeń. Uczniowie klas szóstych mieli okazję wykorzystać wiedzę informatyczną na lekcjach biologii do zaprojektowania slajdu z wybranym gatunkiem ptaka. Wyszukiwali fotografie ptaków, redagowali krótką notatkę oraz zamieszczali link z odgłosami. Dzięki takim prezentacjom każdy zainteresowany może lepiej poznać życie  ptaków i rozpoznać je po ich wspaniałym śpiewie. Poniżej efekt pracy uczniów z klasy 6 d.

Prezentacja PTAKI POLSKI kl 6 D

Prezentacje podsumowaniem lekcji biologii w klasach siódmych i ósmych.

zielona planeta large_Zdrowy-styl-zycia-Zasady-zdrowego-zywienia-zestaw-plansz-A3-plus-plyta-CD

Wkrótce wakacje, pora na podsumowanie nauki biologii. Uczniowie klas siódmych, wykonywali prezentację na temat zasad zdrowego stylu życia. Celem pracy było uświadomienie młodym ludziom, jak ważne w życiu jest dbanie o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz analizowanie swoich prozdrowotnych postaw. Uczniowie pod kątem własnych doświadczeń przedstawiali znaczenie zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia. Zwracali uwagę na rolę właściwego wypoczynku, dobrej organizacji dnia i snu w walce ze stresem. Pokazywali własne zainteresowania i pasje, które są doskonałą alternatywą na ograniczenie kontaktu z multimediami. Ostrzegali także przed zagrożeniami związanymi z Internetem i używkami. Najciekawszą prezentację wykonała Eliza Szulc z klasy 7b oraz Jasiu Siejak z 7a.

Prezentacja Eliza Szulc 7b

Zdrowy zdrowy tryb życia Siejak Jasiu 7a

Uczniowie klas ósmych zmagania z biologią zakończyli prezentacją związaną ze sposobami ochrony środowiska w swoich rodzinach. Jest to bardzo ważny problem, o którym trzeba często rozmawiać, aby uczniowie zrozumieli, że nasze  życie w dużej mierze zależy od zasobów przyrody: czystego, nieskażonego powietrza, wody i gleby. Dlatego warto o tym pamiętać i żyć proekologicznie, co nie jest trudne.  Wystarczy dobry przykład i chęci. Uczniowie przedstawiali działania proekologiczne w swoich rodzinach, często udokumentowane własnymi fotografiami ze wskazaniem słabych i mocnych stron.Na wyróżnienie zasługuje praca Jagody Walczak z klasy 8b i Piotra Pietrasa z klasy 8a.

Ochrona środowiska Jagoda Walczak 8b

Prezentacja ochrona środowiska Pietras Piotr 8a

 

Rodzinny piknik w klasie 1c

198402083_331432595173181_5504165846481591752_n 198798186_526604098374723_1210660831511739743_n

RODZINNY PIKNIK W KLASIE Ic W środę po południu uczniowie klasy Ic ze swoimi rodzicami oraz wychowawczynią spotkali się w lesie na ognisku integracyjnym. Oprócz lodów i smakowitych pieczonych kiełbasek było wiele zabaw i konkurencji sportowych, w których brali udział zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy imprezy. Wszystkim dopisywały humory. Zabawa była wyśmienita!(opracowała: Anna Kardas)

Czytaj dalej

Ważne informacje

lista
Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie informuje, że w gablocie szkolnej (przed wejściem do szkoły) zostały umieszczone listy z podziałem uczniów rozpoczynających naukę w I klasie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie w roku szkolnym 2021/2022.
Ewentualne prośby dotyczące zmian w przydziale dzieci do klas prosimy kierować pisemnie do dyrektora szkoły do dnia 24 czerwca 2021r.