Archiwa autora: Danuta Krawczyk

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

23 czerwca o godzinie 16.00 uroczyście pożegnaliśmy uczniów klas ósmych. Wyróżnień było bardzo wiele: najlepszy sportowiec, najlepszy strażak, ,,Wystrzałowy uczeń”, ”Kolega na medal”, wpisy do  Złotej Księgi i Medaliści Szkoły. W uroczystości brali udział przedstawiciele Rady Miejskiej. Całość zakończyła część artystyczna, która uczniów, rodziców i nauczycieli chwyciła za serce.

IMG_20220623_160605_HDR       IMG_20220623_160826_HDR     IMG_20220623_161047_HDR       IMG_20220623_160927_HDR

IMG_20220623_161214_HDR       IMG_20220623_161341_HDRIMG_20220623_161606_HDR   IMG_20220623_162223_HDR   IMG_20220623_163015_HDR       IMG_20220623_162104_HDR   IMG_20220623_164430_HDR     IMG_20220623_170634_HDRIMG_20220623_170727_HDR

Kangur matematyczny

Maja Roszak i Jan Klauza zostali wyróżnieni w Konkursie Matematycznym ,,Kangur” w kategorii ,,Kadet” .Maja Roszak wyróżnienia została  również w konkursie matematycznym ,,Złota Żaba” Gratulujemy.

IMG_20220608_081302_HDR

Gminny Konkurs Fizyczno-Chemiczny

To już kolejny sukces naszych uczniów, tym razem w Gminnym Konkursie Fizyczno- Chemicznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr3 w Jarocinie. Konkurs odbył się 29.04.2022r.  Spośród kilkunastu uczestników I miejsce zajęła Maja Roszak z klasy 8f, a II miejsce Dariusz Nowak z klasy 8e. Gratulujemy.284870220_790698738584411_7106541795491917271_n (2)

20220601_115426(0)

Powiatowe Zawody Chemiczne

277541950_670540454279359_7703330370852287100_n

277429477_975079466705465_917796004445834044_n       277407252_338547778246622_7944085029270755636_n

277541114_352789623292786_2248447281691137467_n

30.03.2022r. w LO nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie odbyły się XVIII Powiatowe Zawody Chemiczne. Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów: Maja Roszak z klasy 8f i Dariusz Nowak z klasy 8e, opiekunem była Pani Monika Bartniczak .  Spośród wszystkich szkół podstawowych

„ Nasza 5” okazała się bezkonkurencyjna. Z dumą informujemy, że pierwsze miejsce zajęła Maja Roszak, a drugie Dariusz Nowak. Serdecznie Gratulujemy.

Pomoc dla Ukrainy

Szkolne Koło PCK prowadzi w dniach od 02.03 do dnia 11.03 br. zbiórkę dla Ukrainy. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy.
Prosimy o: proszki do prania, płyny do prania, płyny do płukania, pieluchy w różnych rozmiarach, chusteczki nawilżające, jedzenie słoiczkowe dla dzieci, słodycze. Przyniesione dary prosimy zostawiać w sali nr 19 u p. A. Baranek- Wiecha, w sali nr 20 u p. K. Kończak oraz w sali 00 u p. K. Makowieckiej.

Istnieje także możliwość wpłacenia pieniędzy na ogólnopolskie konto PCK  nr konta: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem Ukraina

DZIĘKUJEMY!!!
SK PCK

 

W Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie uczy się 11uczniów narodowości ukraińskiej.

Wszyscy rodzice dzieci z Ukrainy zostali poinformowani o możliwości wsparcia ze strony psychologa i pedagoga szkolnego (będziemy udzielać wsparcia dzieciom i ich rodzinom). Pedagog i psycholog szkolny będą przeprowadzać pogadanki w oddziałach, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy. Pogadanki mają na celu zredukowanie strachu i obaw.

W sytuacjach kryzysowych prosimy rodziców uczniów o telefoniczny  kontakt ze szkołą: 627472006 lub przez dziennik elektroniczny LIBRUS

 

KONKURS

Jesienią zostały przeprowadzone  etapy szkolne konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Do etapu rejonowego z matematyki, języka polskiego i chemii zakwalifikowała się uczennica klasy 8f – Maja Roszak.
Uczennicę przygotowywały panie: Monika Bartniczak , Danuta Krawczyk i Ewa Lorenc.
W lutym odbyły się etapy rejonowe. Z ogromną przyjemnością informujemy, że z języka polskiego Maja zdobyła 36 na 40 punktów i tym samym zakwalifikował się do kolejnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

IMG_20220214_154120_HDR

Gratulujemy!

 

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 W terminie od dnia 11 lutego 2022r. do dnia 28 lutego 2022r. trwają zapisy dzieci z rocznika 2015 do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa uprzejmie prosimy o pozostawianie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w skrzynce podawczej przy wejściu do szkoły. Prosimy zwrócić uwagę, aby dokumenty były kompletne i podpisane przez rodziców we wszystkich oznaczonych miejscach. 

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji można kierować telefonicznie: 062 747-20-06 (sekretariat) lub 508-056-398 (dyrektor).

Czyste druki rekrutacyjne udostępnione będą przy wejściu do szkoły lub można je pobrać w wersji elektronicznej ze szkolnej strony internetowej.

 

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023:

1. Zgłoszenie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkołydo pobrania tutaj
2. Wniosek dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkołydo pobrania tutaj

 

Publikacja przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów:

- listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – 9 marca 2022r.

po publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, tj. w terminie od 10 marca 2022r. do 15 marca 2022r., rodzice kandydatów składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia (dotyczy tylko dzieci zamieszkałych poza obwodem szkolnym)do pobrania tutaj

- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 16 marca 2022r.

 

 ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie przyjmuje się:

a)  dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie na podstawie zgłoszenia rodziców,

b)  dzieci  posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Jarocin,

c)  w szczególnych przypadkach mogą zostać przyjęte dzieci  posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu innych gmin, po wcześniejszych uzgodnieniach między organami prowadzącymi szkoły,

d) dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła podstawowa, listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej ustala Komisja Rekrutacyjna w składzie wicedyrektor oraz trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej, na podstawie następujących kryteriów:

a) dogodne położenie szkoły odnośnie miejsca zamieszkania kandydatka lub miejsca pracy jednego z rodziców – (1 pkt),

b) miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez kandydata – (1 pkt)

c) zapewnienie pełnej realizacji potrzeb dziecka, jego rodziny, szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach pozalekcyjnych – (1 pkt),

d) absolwenci przedszkola (oddziału przedszkolnego) znajdującego się w pobliżu szkoły – (1 pkt).

3. Kryteria, o których mowa w pkt 2, oraz warunki podaje do wiadomości kandydatom dyrektor poprzez umieszczenie pisemnej informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

4. Informacje dotyczące pkt 2 uzyskuje się na podstawie oświadczenia – załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. 

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zarządzenie Burmistrza Jarocina – do pobrania tutaj


Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest na całym świecie w dniu urodzin Walta Disney’a, czyli 5 listopada. Jest to święto wszystkich bajkowych postaci, dlatego i w naszej bibliotece uczciliśmy to ważne wydarzenie. Baśnie i bajki są dla wszystkich źródłem bogatych przeżyć, wrażeń i sposobem wzbogacania wyobraźni. Zapraszamy zatem naszych wszystkich milusińskich do biblioteki szkolnej po piękne bajki i baśnie.

 BAJKA 2  BAJKA 5BAJKA 3