Archiwa kategorii: Biologia

Zajęcia terenowe z ornitologiem.

m2       g1

W Parku Radolińskich trwają prace związane z pielęgnacją drzewostanu, a także usuwaniem drzew chorych i zagrażających  bezpieczeństwu. Odbywają się one pod nadzorem ornitologów, którzy dbają o to, aby w jak najmniejszym stopniu wykonywane roboty zaszkodziły mieszkającym tu ptakom.
W poniedziałek 25 lutego uczniowie klasy II b, VI a i VII a jarocińskiej piątki spotkali się  w parku z pracownikiem firmy Biotope. Dowiedzieli się, na czym polega jego praca, jakie ptaki i nietoperze żyją w jarocińskim parku. Uczniowie podczas spaceru zobaczyli  i usłyszeli nieliczne gatunki ptaków, które powoli przygotowują się do godów   np. gawrony, kowaliki, kosy. Świetnie było słychać stukanie (werblowanie) dzięcioła średniego. Udało się również zobaczyć radośnie biegające po gałęziach wiewiórki. Prowadzący zajęcia pokazał, jakie budki i dla jakich ptaków
( i nie tylko) już wkrótce zostaną zamontowane na drzewach w Parku Radolińskich i czemu będą służyły. Między innymi dla sikorek, szpaków, pełzaczy oraz… wiewiórek. Opowiedział o roli starych spróchniałych drzew jako miejsca schronienia i żerowania różnych gatunków, w tym chronionych owadów oraz znaczeniu dla ptaków pozostawionych opadłych liści, w których znajdują pokarm.

m3       m8

Sprzątanie Świata

IMG_20170915_151256IMG_20170915_153420

Dnia 15 września 2017r. odbyła się w naszej szkole akcja „Sprzątanie Świata 2017” zorganizowana przez Samorząd Szkolny. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Akcja „Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa, a także inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W akcji wzięli udział chętni uczniowie z klas II i III gimnazjum oraz 7 szkoły podstawowej. Przed rozpoczęciem sprzątania uczniowie zostali zaznajomieni z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny – otrzymali pomocne worki i rękawiczki. Tak przygotowani wyruszyli wraz z opiekunami na wielkie sprzątanie do Parku Miejskiego nieopodal naszej szkoły. Piękna pogoda zagwarantowała wszystkim uczestnikom świetny humor.

Sprzątanie świata 2016

spsp1

Tradycyjnie nasi uczniowie  z klas szóstych i  gimnazjalnych wzięli udział w kolejnej edycji akcji sprzątania świata 2016. Akcja odbyła się 16 września w piątek, po lekcjach pod opieką pani Moniki Bartniczak, Małgorzaty Kniat, Agnieszki Radziejewskiej i Doroty Wiecznej. Tym razem porządkowaliśmy park i zebraliśmy kilkanaście worków śmieci. Młodzież wspaniale spełniła swoją misję. Uczniowie z dużym zaangażowaniem zbierali pozostawione
w parku śmieci. Wszyscy na zakończenie akcji otrzymali słodki upominek.

 

 

 

 

Każde świergotanie ma swoje mieszkanie.

1 W czwartek 7 stycznia w Urzędzie Miejskim w Jarocinie odbyło się ogłoszenie wyników gminnego konkursu ekologicznego pt.,, Każde świergotanie ma swoje mieszkanie”. Konkurs polegał na wykonaniu budki lęgowej dla ptaków według określonych zasad.
Uczniowie z naszej szkoły zostali zwycięzcami w swoich kategoriach wiekowych.
Pierwsze miejsce w kategorii gimnazjów zdobył Rafał Grzelak z klasy 2d, trzecie Adam Józefiak z klasy 1d. W kategorii szkół podstawowych zwycięzcą został Adam Michalak z klasy 5a.
Chłopcy otrzymali gratulacje oraz liczne nagrody z rąk Burmistrza Jarocina, Adama Pawlickiego. Wyrazy uznania złożyła też opiekunka, pani Małgorzata Kniat.
Uczniowie nie tylko zadbali o miejsca lęgowe dla ptaków wykonując budki, ale również w drodze powrotnej nakarmili głodne kaczki krzyżówki, które licznie gromadzą się nad stawem w jarocińskim parku.

GALERIA

Sobotnie przedpołudnie z nordic walking.

n1Gimnazjalistki z klasy 2a wraz z opiekunką, panią Małgorzatą Kniat, zorganizowały  w sobotę 14 listopada warsztaty nordic walking. Zajęcia odbyły się w parku w ramach realizacji projektu gimnazjalnego,, Postaw na zdrowy styl życia”.  Uczniowie mieli okazję poznać technikę i korzyści zdrowotne tej ostatnio modnej formy ruchu. Przekonali się, że trening z kijkami może być świetną formą rekreacji dla młodzieży i zdrową alternatywą na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali chęć udziału w kolejnych zajęciach.

Czytaj dalej

Sprzątanie Świata

mśw

Dnia 19 września 2015r. ponad 50 chętnych uczniów z gimnazjum i szkoły podstawowej  naszej placówki wzięło udział w akcji Sprzątania Świata. Przez dwie godziny młodzież wraz z opiekunami aktywnie i z dużym zaangażowaniem porządkowała park i drogę polną między parkiem a lasem od ulicy Maratońskiej. W sumie zebraliśmy 27 worków śmieci. Uczniowie otrzymali pochwały oraz słodkie niespodzianki. Miło, że nasi uczniowie zamiast gier na komputerze wybrali aktywny, ekologiczny i pożyteczny sposób spędzenia sobotniego przedpołudnia.

Zakończenie III edycji akcji ekologicznej „Stań po zielonej stronie mocy”

podsumowanie akcji ekologicznej (1)Zakończyła się tegoroczna zbiórka baterii, płyt, telefonów komórkowych, kabli, dysków, ładowarek i innych odpadów. Nasza szkoła zajęła I miejsce w województwie wielkopolskim zdobywając prawie 100 000 punktów. Na nasz sukces złożyło się zaangażowanie wielu uczniów i nauczycieli. Przyczyniając się do ochrony środowiska szkoła otrzyma kolejne pomoce naukowe, a uczniowie nagrody. W ubiegłym roku otrzymaliśmy między innymi projektor multimedialny. Na wyróżnienie zasługują Dorota Zielińska  z klasy Ib gimnazjum  i Grzegorz Zieliński z klasy Ib integracyjnej szkoły podstawowej, którzy przynieśli najwięcej odpadów. Zdobyli najwięcej punktów dla szkoły i przyczynili się do sukcesu szkoły. Wśród klas 1-3 szkoły podstawowej najlepszą pod względem zebranych punktów okazały się klasy:1bi, 1c, 1d, 3c, 3b, 2b.W kategorii klas IV-VI najwięcej punktów zdobyły klasy :4b, 6c i 5b.Wśród klas gimnazjalnych klasy: 1bi, 3a, 2d, 1d, 2e.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za aktywny udział i zachęcamy do dalszej zbiórki już w okresie wakacji.

koordynator akcji: Małgorzata Kniat

 

 

Gimnazjaliści na konsultacjach społecznych i zajęciach terenowych w związku z rewitalizacją parku miejskiego.

mały pałac

Nasi gimnazjaliści w dniu 18 czerwca w Pałacu Radolińskich uczestniczyli w konsultacjach społecznych dotyczących rewitalizacji parku miejskiego w Jarocinie. Uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialną na temat historii parku oraz przedstawiali swoje pomysły związane z ewentualnymi zmianami. Zapoznali się też z metodami pomiarów drzew oraz urządzeniami i narzędziami badawczymi stosowanymi w tym celu.  Na przykładzie lip rosnących przy pałacu mieli okazję własnoręcznie wykonać niektóre z pomiary.

Kolejne, grupowe zajęcia terenowe w dniu 22 czerwca  związane były z oceną i liczebnością drzewostanu parku. Prowadziła je pani Marzena Jeleniewska-Jankowska.  Dotyczyły konkretnych pomiarów i badań wybranych drzew. Uczniowie mierzyli obwody drzew, oceniali ich stan zdrowotny, obliczali wysokość, wielkość korony oraz procent suchostanu. Przy okazji obserwowali kaczki krzyżówki, ważki, kawki i gawrony przy stawie oraz dowiedzieli się, jak wygląda praca architekta krajobrazów zieleni. W zajęciach, które odbywały się w ramach zajęć z biologii wzięło udział ponad 70 gimnazjalistów oraz nauczyciel, pani Małgorzata Kniat.

GALERIA

Finalistka powiatowego konkursu proekologicznego ,,Śmieciom – Stop”

mała ekoZUZANNA RYBARCZYK z klasy II c gimnazjum zdobyła I miejsce
w powiecie w XVI edycji powiatowego konkursu proekologicznego
,, Śmieciom – Stop”, przeprowadzonej pod hasłem,, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA A ODPADY”. Otrzymała rower, jako główną nagrodę.

Zuzia napisała najlepszą pracę w kategorii gimnazjów. W dniu
11 czerwca w Starostwie Powiatowym w Jarocinie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie przez wicestarostę Mikołaja Szymczaka nagród laureatom.

Wśród wyróżnionych uczniów z gimnazjum znalazła się Marta Fiszer
z klasy II c i Grzegorz Antkowiak z klasy III a. Natomiast ze szkoły podstawowej Zuzanna Żórawska i Filip Żórawski z klasy IV c.

Gratulacje dla naszych bohaterów.

Zakończenie projektu – Hałas zagrożeniem zdrowia

halasZakończenie projektu ,, Hałas zagrożeniem zdrowia”.

Zakończyły się w naszej szkole działania związane z projektem gimnazjalnym ,,Hałas zagrożeniem zdrowia” realizowanego  przez Dorotę Jakubiak, Weronikę Danecką, Klaudię Kruszewską i Adama Warkockiego z klasy IIb  pod opieką pani Małgorzaty Kniat.

Przeprowadzone zostały ankiety wśród uczniów i pracowników szkoły na temat szkodliwości hałasu, opracowano wnioski i propozycje działań zmierzających do ograniczenia zbyt głośnych dźwięków.

Czytaj dalej