Archiwa kategorii: SU SP

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Kacper Gowgiel- klasa 7e- przewodniczący

Kacper Nowak-klasa 8c- zastępca

Izabela Szamborska- klasa 7f-zastępca

Mateusz Sikorski- klasa 6d-zastępca

Oliwia Namysłowska-klasa 7d-zastępca

Mateusz Andrzejczak-klasa 8b

Pola Szymkowiak-klasa 6c

Igor Kryś- klasa 6d

Aleksander Marek- klasa 6b

Aleksandra Moskalik- klasa 4a

Bartosz Walczak -klasa 4d

Opiekunowie:

Pan Leszek Świderski

Pan Jarosław Bednarek

Pan Sławomir Udzik

Pani Danuta Krawczyk

PODSUMOWANIE KONKURSU „SUPERKLASA”

 

Samorząd Uczniowski pragnie złożyć serdecznie gratulacje laureatom konkursu oraz podziękowania dla wszystkich klas za aktywny udział w konkursie. Nagrody przekazane zostaną w trakcie uroczystego apelu we wrześniu 2020 roku.

PUNKTACJA KONKURSU „SUPERKLASA” – Klasyfikacja końcowa

 

KLASY IV-V

 

Klasa

gazetka

(styczeń)

kwiaty

serduszka walentynkowe

nieobecności na zebraniach SU

suma punktów (styczeń/luty/marzec)

 

Łącznie

IVa

5 pkt.

5 pkt.

3 pkt. (oddanie po terminie)

 -

13 pkt.

49 pkt.

Va

5 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

 -

15 pkt.

64 pkt.

Vb

5 pkt.

5 plt.

5 pkt.

-

15 pkt.

68 pkt.

Vc

4 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

-

14 pkt.

44 pkt.

Vd

4 pkt.

5 pkt.

3 pkt (oddanie po terminie)

-

12 pkt.

54 pkt.

Ve

5 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

-

15 pkt.

72 pkt.

 

I miejsce – klasa Ve

II miejsce – klasa Vb

III miejsce – klasa Va

PUNKTACJA KONKURSU „SUPERKLASA” Klasyfikacja końcowa

 

KLASY VI-VIII

 

 

Klasa

gazetka

(styczeń)

kwiaty

serduszka walentynkowe

nieobecności na zebraniach SU

suma

(styczeń/luty/marzec)

 

Łącznie

VIa

4 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

-

14 pkt.

63 pkt.

VIb

5 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

-

15 pkt.

61 pkt.

VIc

3 pkt.

5 pkt.

3 pkt.

-

11 pkt.

52 pkt.

VId

4 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

-

14 pkt.

66 pkt.

VIe

5 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

-

15 pkt.

63 pkt.

VIf

5 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

-

15 pkt.

58 pkt.

VIIa

5 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

-

15 pkt.

71 pkt.

VIIb

3 pkt.

5 pkt.

3 pkt.

-

11 pkt.

53 pkt.

VIIc

0 pkt.

5 pkt.

3 pkt.

-

8 pkt.

51 pkt.

VIIIa

5 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

-

   15 pkt.

 

57 pkt.

VIIIb

5 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

-

15 pkt.

 

65 pkt.

VIIIc

1 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

-

11 pkt.

41 pkt.

 

  I miejsce – klasa VIIa

II miejsce – klasa VId

     III miejsce – klasa VIIIb

 

SU ogłasza konkurs na amatorski film promujący naszą szkołę.

                

Celem konkursu jest stworzenie krótkiego, oryginalnego filmu ukazującego pozytywny wizerunek naszej szkoły na terenie miasta, gminy i powiatu oraz zachęcanie  do aktywności twórczej i wykorzystywania urządzeń multimedialnych.

Na stronie internetowej placówki: szkola5jarocin.pl, w zakładce Prezentacja szkoły,można obejrzeć przykładowy film  stworzony przez naszych absolwentów, jednakże zawiera on już wiele nieaktualnych treści ( nagrany w 2013 r. )

Do końca maja 2020r. należy dostarczyć film do opiekunów SU-pań: Moniki Bartniczak lub Patrycji Woźniak na podpisanym nośniku- płycie DVD lub pendrive (po skopiowaniu  nagranego materiału, urządzenie zostanie oddane właścicielowi).

ZASADY UCZESTNICTWA:

I Film powinien trwać od 3 do 5 minut i uwzględniać:

- atuty i specyfikę naszej szkoły,

- lokalizację,

-pracę licznych specjalistów, pielęgniarki,

-działalność takich miejsc jak stołówka, świetlica, biblioteka.

-organizację imprez  integracyjnych i okolicznościowych.

Oczywiście, nie należy zapomnieć o podkreśleniu respektowania w „5″ zasad tolerancji  oraz przyjaznej atmosfery. Można dołączyć  również  dawkę  humoru  i radości.

Podczas tworzenia filmu można wykorzystać telefony, aparaty fotograficzne i kamery oraz zdjęcia i fragmenty filmów już istniejących.

Konkurs jest indywidualny, ale do pomocy mogą włączyć się rodzice, znajomi  czy starsze rodzeństwo.

Na zdobywcę pierwszego miejsca czeka cenna nagroda w postaci nowoczesnego głośnika przenośnego JBL. Zwycięski film zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Prace konkursowe oceniać będzie jury w składzie pań: Danuty Krawczyk, Izabeli Kardach, Anny Kubiak i Marioli Wieruszewskiej.

Zgłoszenia należy dokonać do 21 stycznia br. u  wychowawców klasowych.

Lista osób zgłoszonych zostanie umieszczona w pokoju nauczycielskim.  Po wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy, osoby te będą mogły wykonywać zdjęcia i filmować na terenie szkoły, ale tylko na potrzeby konkursu  i za zgodą osób uczestniczących w nagraniu.

SZKOLNE MIKOŁAJKI

6-go grudnia br., zgodnie z coroczną tradycją, zawitał   w progi  naszej szkoły Święty Mikołaj.
W czasie trwających lekcji, odwiedził uczniów wszystkich klas.  Sprawił miłą niespodziankę zarówno dzieciom jak i młodzieży, obdarowując  ich  przy tej okazji słodką drobnostką.
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, wielu dzień ten podkreśliło czerwonym elementem stroju. Bezapelacyjnie górowały mikołajkowe czapki.
Świąteczny nastrój, który się udzielił wszystkim, zwiastuje bliskie nadejście Świąt Bożego Narodzenia.
m2 Czytaj dalej

Dyskoteka szkolna

Szkolna dyskoteka

28 listopada br. odbyła się szkolna dyskoteka dla uczniów kl. IV- VIII sp.  Została zorganizowana przez opiekunów SU. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów – sprzedano ponad 300 biletów! Za oprawę muzyczną byli odpowiedzialni absolwenci naszej szkoły, którzy wykonali zadanie wzorowo, bowiem młodzież bawiła się świetnie przy dźwiękach hitów ostatnich miesięcy nieprzerwanie od godz. 16.00 do 19.00. To z pewnością nie ostatnia impreza tego typu, ponieważ okazało się, że uczniowie potrafią się zintegrować i kulturalnie bawić.

 

 

KONKURS – „DEKALOG KULTURALNEGO UCZNIA”.

 

 g2

Pod koniec września Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs, który miał na celu pokazanie uczniom naszej szkoły jak powinni zachowywać się wobec dorosłych oraz kolegów, starszych i małych dzieci. Uczniowie mogli przedstawić w swoich pracach jak sami chcieliby być traktowani przez innych uczniów. Słowo „kultura” to nie tylko kultura przez duże „K”, czyli spektakle, koncerty czy wystawy, ale przede wszystkim nasza kultura wewnętrzna. Zachowanie, dobre słowo, uśmiech, pomoc.

Ocenie poddana została merytoryka treści dekalogu, a także strona artystyczna prac.

Zgodnie z regulaminem, konkurs odbył się w dwóch kategoriach, tj. klasy IV i V, oraz klasy VI, VII i VIII.

Wszystkie prace były bardzo ciekawe oraz estetycznie i starannie wykonane. Jednak konkurs, to konkurs i wybranych zostało 6 najlepszych prac.

W kategorii IV i V klas, zwycięską okazała się praca z klasy V b, miejsce II zajęła klasa V e, natomiast IIIV a.

W kategorii klas starszych:  I miejsce – klasa VII a, II miejsce –  VI b, natomiast III miejsce – VI a.

 

 

Obowiązki klas w ciągu całego roku szkolnego 2019/2020

Gazetki

  • Każda klasa wykonuje przynajmniej jedną gazetkę w miesiącu.
  • Tematyka gazetek jest dowolna – wyjątek stanowią święta państwowe
  • Gazetki będą sprawdzane w każdy ostatni piątek miesiąca przez opiekunów SU

lub wyznaczone przez nich osoby.

Punktacja gazetek:

0 punktów – brak gazetki lub brak informacji, która klasa ją wykonała,

3 punkty – gazetka wykonana,

4 punkty  – gazetka wykonana + estetyka,

5 punktów – gazetka wykonana + estetyka + oryginalny pomysł.

Kwiaty

  • Obowiązkiem każdej klasy jest ozdobienie parapetów kwiatami.
  • Prosimy, aby uczniowie zaznaczyli, które rośliny należą do danej klasy.

Plan działania:

  •  28 września  br. oraz 28 lutego 2020 zostanie sprawdzone , czy w klasach znajdują się kwiaty – 10 sztuk, o które uczniowie mają dbać systematycznie.
  • za każdą roślinę, przyznany zostanie klasie 1 punkt. Maksymalnie, można zdobyć ich 10 , pod warunkiem, że wszystkie kwiaty są zadbane, podlane, a liście wytarte z kurzu.    Należy również zadbać o estetyczne ustawienie kwiatów na parapetach.

 

Udział w konkursach organizowanych przez SU

   Zadaniem każdej klasy jest udział w zmaganiach organizowanych przez SU według podanego wcześniej regulaminu.

Konkursy odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych :

- kl. IV i V

-kl. VI, VII i VIII

Punktacja do wszystkich konkursów:

I miejsce -  10 pkt.

II miejsce -  9 pkt.

III miejsce  – 8 pkt.

Udział – 5 pkt

Brak uczestnictwa – 0 pkt

Zebrania Samorządu Uczniowskiego

  • Obowiązkiem klasy jest wytypowanie minimum jednej osoby , która będzie brała czynny udział w cotygodniowych zebraniach Samorządu Uczniowskiego.Będą się one odbywały  w każdy poniedziałek, w czasie przerwy o godz. 12.30 ( sala 32). Uczestnictwo  w spotkaniach SU jest obowiązkowe przez przedstawicieli każdego zespołu klasowego.              W przypadku nieobecności , klasa otrzymuje karne punkty (- 2pkt.)

Pełnienie dyżurów

 

Każda klasa w wyznaczonym terminie ma obowiązek staranniei  konsekwentnie pełnić  dyżur w określonym miejscu:

 

Miejsca dyżurów:

-klasy IV, V , VI a,VI c, VI e ( I i II piętro – hol oraz toalety,  II piętro –toalety, wejście do szkoły od strony sali gimnastycznej, łącznik)

- klasy VI b, VI d, VI f , VII oraz VIII (parter – hol, wejście z boiska do szkoły  od strony sklepiku oraz toalety, park, jadalnia )

 

Dyżurowanie jest obowiązkiem każdej klasy. W przypadku częstego braku dyżurujących

w wyznaczonych miejscach, SU zastrzega sobie prawo do przyznania klasie  do 5 punktów ujemnych.

Każdy dyżurny ma obowiązek noszenia specjalnych plakietek.  Po zakończeniu przez klasę dyżuru (ostatniego dnia), uczniowie przekazują je panu Marcinowi Szymkowiakowi. Za nieoddanie

w terminie 10 plakietek , klasa otrzymuje odpowiednią ilość  ujemnych punktów( -10).

W każdym z wyznaczonych miejsc powinno stać dwoje uczniów.

 

Przyznawane będą również punkty za udział klas w zbiórce baterii, nakrętek , płyt

oraz akcjach zapowiedzianych wcześniej przez SU (kiermasz przedświąteczny; tłusty czwartek)

Udział w akcji – 5 pkt.

Brak uczestnictwa- 0 pkt.

Punkty uzyskane w ciągu całego roku szkolnego  będą sumowane i przedstawiane w czasie apeli podsumowujących .

 

 

 

Dyżur klasy VI A

W dniach 8.05-10.05 w naszej szkole dyżurowała klasa VI a. Uczniowie zorganizowali konkurs fotograficzny pt. „Wiosna”. Oto wyniki:

W kategorii klas VI-VII

I miejsce – klasa 7 a

II miejsce – klasa 6 c

III miejsce – klasa 7 b

Punkty za udział otrzymała klasa 6 b.

W konkursie nie wzięła udziału klasa 7 c.

 

W kategorii Klas VIII-III gimnazjum

I miejsce – klasa 3 c gimnazjum

II miejsce – klasa 3 a gimnazjum

III miejsce – klasa 3 b gimnazjum

W konkursie nie wzięły udziału klasy: 8 a, 8 b, 8 c.

 

„OBYCIE UMILA ŻYCIE”.

m1  m2

My, uczniowie klasy 4b pełniliśmy dyżur od 25 lutego do 15 marca 2019r.  Staraliśmy się go w pilnie wypełniać   w wyznaczonych punktach szkoły.

Dla naszych kolegów i koleżanek z klas czwartych i piątych przygotowaliśmy konkurs, który miał na celu pogłębienie wiadomości i umiejętności dotyczących zasad savoir vivre`u pt. „OBYCIE UMILA ŻYCIE”. Jego wyniki przedstawiały się następująco:

klasy 4

1 miejsce – 4e (10 pkt.)

2 miejsce – 4a (9 pkt.)

3 miejsce – 4d (8 pkt.)

Brak udziału – 4c (0 pkt.)

Klasy 5

1 miejsce – 5e (10 pkt.)

2 miejsce – 5a (9 pkt.)

3 miejsce – 5b,5c, 5f (8 pkt.)

4 miejsce – 5d (udział: 5 pkt.Za swój konkursowy trud każda klasy otrzymała dyplom.