Regulamin konkursu organizowanego przez klasę VIc

Regulamin konkursu organizowanego przez klasę VIc

1.  Każda klasa wykonuje  do 25 marca 2015 plakat promujący język polski.

2.  Techniki realizacji dowolne ( co podpowie inwencja twórcza).

3.  Format dowolny.

4.  28 marca 2015 roku klasowe jury z zaproszonymi gośćmi oceni prace .

 Brać  będziemy pod uwagę :

 -  komunikatywność i czytelność przekazu,

  –  oryginalną technikę,

   - ogólne wrażenie estetyczne.

5.  Dla  autorów najlepszych prac przewidujemy drobne upominki.

 

Marcowe dyktando

Publikuję treść marcowego dyktanda

TEKST DYKTANDA – MARZEC

Język rozwija się nieustannie, gdyż musi nadążyć za zmieniającą się w szybkim tempie rzeczywistością. Nowe wyrazy, utworzone zgodnie z normami słowotwórczymi, nazywamy neologizmami. Poeci, pisarze tworzą neologizmy artystyczne. Są to oryginalne twory językowe, np. u B. Leśmiana spotykamy zanieszumieć, przypodzłacać. Niezwykłą inwencję w tym zakresie przejawiali: Julian Tuwim, Cyprian Kamil Norwid, Miron Białoszewski. W utworach Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pojawiły się żartobliwe, fikcyjne nazwy ptaków: pstroszka, chlebotek, bukaszka, goguś.

W życiu codziennym neologizmy tworzymy z obiektywnej potrzeby nazywania nowych rzeczy, zaś w stylu artystycznym rzeczy te są subiektywnie nowe albo na nowo zinterpretowane.

( Kowalikowa J., Żydek- Bednarczuk W., Współczesna polszczyzna, Kraków 1996.)

P. Woźniak

Walentynkowe zmagania

 wal2Walentynkowe zmagania”

13 lutego br.,w szkolnej bibliotece odbył się konkurs dla uczniów gimnazjum pt.„Motyw miłościw literaturze, filmie i muzyce” . W jury zasiadły panie polonistki: Marlena Robak- Adamkiewicz oraz Patrycja Woźniak (pomysłodawczyni).

Założeniem prowadzącego zmagania była przede wszystkim integracja uczestników, którzy mieli przy okazji możliwość wykazania się wiedzą z zakresu języka polskiego, jak również znajomością miłosnych sentencji, filmowych klasyków o miłości i tytułów piosenek oraz ich wykonawców. Uczestnicy otrzymali również praktyczne zadania – wykonanie w krótkim czasie walentynki,a także napisanie miłosnego wyznania z użyciem dziewięciu wyrazów-skojarzeń z danym przedmiotem.

Z zadaniami dzielnie zmierzyły się dwuosobowe drużyny z ośmiu klas: I b, Ic, Id, IIb,IId, IIIa, IIIb,IIId.

Wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu po zakończeniu zimowych ferii.

Źródła stron, z których zaczerpnięto pomysły do niektórych zadań:

tekst oraz zdjęcia:P. Woźniak 

wal4

wal5 wal6 wal7 wal8 wal9 wal10

wal1 wal3