Wniosek do „Wyparwki szkolnej”

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2014r. ”Wyprawka szkolna”

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj.

Termin składania wniosków: do dnia 05.09.2014r.

 

Wyprawka szkolna 2014 – program

Rozporządzenie 2014

Zarządzenie burmistrza – wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna 2014 – szkoła podstawowa – uczniowie klas II-III

Wyprawka szkolna 2014 – szkoła podstawowa – uczniowie klas VI

Wyprawka szkolna 2014 – uczniowie posiadający orzeczenie

 

 

 

WYPOSAŻENIE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

WYPOSAŻENIE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

 ZESTAW PODSTAWOWY

PODRĘCZNIKI UCZNIOWIE DOSTANĄ WE WRZEŚNIU W SZKOLE

UWAGA – Rodzice muszą kupić tylko książkę do religii.

WSZYSTKIE ZESZYTY, TECZKI, BLOKI, WORECZKI I POZOSTAŁE PRZYBORY SZKOLNE KUPUJĄ RODZICE. PROSIMY JE PODPISAĆ IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA (Z PRZODU – ETYKIETKA) Czytaj dalej

Ogłoszenie

Jarocin, dnia 14 lipca 2014r.

 Ogłoszenie

W związku ze zwiększeniem się ilości dzieci, które zgłosiły się do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie, dyrektor szkoły wystosował pismo do Burmistrza Jarocina z prośbą o możliwość utworzenia kolejnego oddziału.

 Ostateczna ilość klas oraz podział uczniów na poszczególne oddziały zostanie podana do wiadomości po otrzymaniu odpowiedzi od organu prowadzącego szkołę.

 mgr Marek Durczak

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie