Regulamin konkursu organizowanego przez klasę VIc

Regulamin konkursu organizowanego przez klasę VIc

1.  Każda klasa wykonuje  do 25 marca 2015 plakat promujący język polski.

2.  Techniki realizacji dowolne ( co podpowie inwencja twórcza).

3.  Format dowolny.

4.  28 marca 2015 roku klasowe jury z zaproszonymi gośćmi oceni prace .

 Brać  będziemy pod uwagę :

 -  komunikatywność i czytelność przekazu,

  –  oryginalną technikę,

   - ogólne wrażenie estetyczne.

5.  Dla  autorów najlepszych prac przewidujemy drobne upominki.