Zakończenie projektu – Hałas zagrożeniem zdrowia

halasZakończenie projektu ,, Hałas zagrożeniem zdrowia”.

Zakończyły się w naszej szkole działania związane z projektem gimnazjalnym ,,Hałas zagrożeniem zdrowia” realizowanego  przez Dorotę Jakubiak, Weronikę Danecką, Klaudię Kruszewską i Adama Warkockiego z klasy IIb  pod opieką pani Małgorzaty Kniat.

Przeprowadzone zostały ankiety wśród uczniów i pracowników szkoły na temat szkodliwości hałasu, opracowano wnioski i propozycje działań zmierzających do ograniczenia zbyt głośnych dźwięków.

Wykonano pomiary natężenia hałasu w różnych miejscach szkoły, które niestety często przekraczały dopuszczalne normy.

Grupa projektowa opracowała i przekazała uczniom i wychowawcom ulotki informacyjne na temat szkodliwości hałasu, które zostały wykorzystane podczas pogadanek tematycznych na lekcjach wychowawczych, przyrody i biologii.

Na terenie budynku szkolnego pojawiły się przygotowane plakaty i rysunki zachęcające uczniów do zachowania ciszy.

Zorganizowano konkursy plastyczne dla gimnazjum i szkoły podstawowej.

Grupa uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie Nowej Ery ,, Projekt z klasą”, za co szkoła otrzymała certyfikat ,, Dobrze zaprojektowanej szkoły ”, a uczestnicy podziękowanie od patronatki konkursu pani Anny Komorowskiej.

Wykonano prezentacje multimedialną, która została zaprezentowana podczas III Powiatowych Warsztatów Samorządów Uczniowskich.

Uczestnicy projektu mają nadzieję, że praca i energia włożona w realizację projektu zostanie wykorzystana przez nauczycieli, dyrekcję i uczniów w celu ograniczenia wciąż zbyt dużego hałasu w naszej szkole.

Wyniki konkursów plastycznych pt. ,, Hałas niewidzialny wróg”. Gimnazjum( plakat)

 I m-ce: kl 3c (Wiktoria Biadaszkiewicz)i kl 3b (Darota Jakubiak, Weronika Zielińska)

II m-ce: 3d (Julia Kolasińska) i kl 1b ( Szymon Stróżyk)

III m-ce: 3b( Julita Urbańska)i kl 3a ( Aleksandra Derwich)

Szkoła Podstawowa ( rysunek)

 I m-ce: Joanna Dąbrowska kl 1e, Julia Drabina kl 1c, Joanna Dziewczyńska kl 3c,

              Anna Karasińska kl 1e,

II m-ce: Marta Antczak, Laura Gramek kl 3a, Karolina Misiarczyk kl 1f,

              Wiktoria Pośpiech  kl 2a,Oliwier Stępniak kl 1b, Weronika Świderska kl 3a,

III m-ce: Jakub Adamkiewicz kl 3c, Julia Bawół kl 1f, Maria Bednarek kl 1f,

              Julia Jędrzejczak kl 2a, Aleksandra Kurcz kl 3c, Krzysztof Wojciechowski kl 3c,

             Zuzanna Zimna kl 3a.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy za udział w konkursach pozostałym uczniom. ☺

https://plus.google.com/u/0/117331405985357661821/posts/NPEccrSrAKj?pid=6158306817225256738&oid=117331405985357661821