V Powiatowy Konkurs Polonistyczny „Noc z Ikarem”

noc z ikaremNOC Z IKAREM
Nasza szkoła zorganizowała 2 grudnia 2016 roku V Powiatowy Konkurs Polonistyczny „Noc z Ikarem”. Proces twórczy młodych poetów rozpoczął się już podczas udziału w grupach warsztatów polonistycznych: o relacjach – prowadzonych przez Beatę Włoch, na temat bogacenia słownictwa – przygotowanych przez Beatę Tomczak oraz z zakresu rymów i frazeologizmów – przygotowanych przez pomysłodawczynię tego zdarzenia, Teresę Domagałę – Szymczak. Utwory, z założenia poetyckie, Anna Kubiak zamieściła na portalu Facebook, gdzie można wyłonić najlepszy, zdaniem lajkujących, wiersz.
Tegorocznej „Nocy z Ikarem” powstało ponad trzydzieści wierszy poświęconych miłości ojcowskiej Dedala. Zainteresowani poezją mogą oddać swój głos na FB „Noc z Ikarem” do 12 grudnia b.r.