BIBLIOTEKA  SZKOLNA

codziennie zaprasza

poniedziałek 7.45 – 14.35

wtorek 8.00 – 16.00

środa 8.00 – 16.00

czwartek 7.45 – 15.30

piątek 7.45 – 14.00

1 b

Nasza biblioteka szkolna znajduje się w przestronnym pomieszczeniu, gdzie czytelnicy mają wolny dostęp do półek. Dla uczniów został wydzielony kącik multimedialny z czterema stanowiskami komputerowymi.

W bibliotece dzieje się dużo i panuje przyjazna atmosfera, dlatego jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w szkole.

A oto, co się w niej dzieje:

KONKURSY

 1. 1.   KONKURS „WITAJCIE W LEKTUROWIE”

2b

Etap szkolny konkursu „Witajcie w Lekturowie”  odbywa się corocznie  w naszej placówce. Cieszy się on dużym powodzeniem u uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej. Jego laureaci walczą o trofea w Witaszycach, gdzie mają możliwość zmierzyć się z innymi uczniami z terenu gminy.

 1. 2.   KONKURS „PIĘKNEGO CZYTANIA”

Corocznie uczniowie klas drugich i trzecich mają okazję porównać własne umiejętności w zakresie pięknego czytania. Najlepsi z nich konfrontują swój czytelniczy talent na etapie gminnym.

4b

 1. 3.   KONKURS na „CZYTELNIKA ROKU”

Czytelnicy, którzy w ciągu roku szkolnego wyróżniają się w czytaniu książek mają możliwość zdobycia tytułu – „CZYTELNIK ROKU  2015/2016″

6 Jakub Jaroszek CZYTELNIK ROKU

 

CZYTELNIKIEM ROKU szkolnego 2015/2016 został Jakub Jaroszek (obecnie uczeń klasy 3d SP).

Kandydaci do tytułu CZYTELNIKA ROKU 2016/2017, czyli najaktywniejsi czytelnicy w pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 z poziomu klas 1 – 3 szkoły podstawowej:

Jakub Jaroszek – 3d

Wróblewski Kamil – 2d

Stróżyk Olga – 2e

Nyczke Oliwia – 2e

 1. 1.   KONKURSY OKOLICZNOŚCIOWE np.

Konkurs literacki dla miłośników książki Johna Greena „GWIAZD NASZYCH WINA”. Pozycja ta  wygrała w rankingu na lekturę szkolna wśród uczniów gimnazjum.

6b

Konkurs „O wybitnym Polaku — Henryku Sienkiewiczu — mistrzu powieści historycznej”, który odbył się 24 listopada 2016r. Okazją do jego zorganizowania była  podwójna rocznica autora Trylogii.

10b

 1. 2.   KONKURS „MISTRZ DOBRYCH MANIER”

Konkurs ten ma już w naszej szkole swoją tradycję. Początkowo odbywał się on tylko na etapie szkolnym. Obecnie, 6 grudnia 2016 r., została zorganizowana jego 5 edycję na etapie gminnym.

A tak oto przedstawiają się wyniki V Gminnego Konkursu „MISTRZ DOBRYCH MANIER”

Kultura – to co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś”.(Selma Lagerlöf) - hasło to przyświecało V Gminnemu Konkursowi „MISTRZ DOBRYCH MANIER”. Konkurs skierowany był do uczniów klas piątychi szóstych. Wzięły w nim udział 32 osoby z ośmiu placówek.
W mikołajkowej atmosferze uczestnicy zmierzyli się z testem związanym  z zasadami savoir vivre`u oraz konkurencjami,  gdzie musieli wykazać się znajomością kolęd („Jaka to melodia, jaka to kolęda?”), umiejętnością przygotowania świątecznego nakrycia i  rozsadzania gości przy wigilijnym stole, a także oceną przygotowania męskiej koszuli  na  ten szczególny wieczór. Według  uczestników, najtrudniejszym zadaniem była konkurencja dotycząca wigilijnej symboliki oraz test ze znajomości zasad właściwego zachowania się.

WYNIKI KONKURSU:

 

W kategorii indywidualnej:

1        Miejsce i jednocześnie zaszczytny tytuł: „Supermistrz Dobrych Manier „zdobyła Dominika Słaboszewska (6b), uczennica Szkoły Podstawowej nr 5w Jarocinie

2        Miejsce wywalczyła Zuzanna Maciejewska, uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 2

w Jarocinie

3        Miejsce stało się udziałem Zuzanny Zdrojowej, uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 3

w Jarocinie

W kategorii zespołowej:

 

1 miejsce i tytuł – „MISTRZOWIE DOBRYCH MANIER” zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie

2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Witaszycach oraz

3 miejsce- Szkoła Podstawowa nr 5w Jarocinie, które wywalczył dla nas zespół w składzie:

 • Wojciech Szymoniak – 5b
 • Weronika Gintrowicz – 5b
 • Martyna Nowak – 6a
 • Dominika Słaboszewska – 6b

GRATULUJEMY !!!

b26

b28

IMPREZY DLA ŚRODOWISKA

 1. 1.   „DZIEŃ SENIORA”

Od wielu lat pamiętamy o osobach starszych i organizujemy dla nich specjalne spotkanie, gdzie mają możliwość nie tylko obejrzenia części artystycznej, ale również mogą wymienić swoje myśli z innymi przy kawie i różnych słodkościach.  W tym roku szkolnym impreza ta będzie miała charakter warsztatów plastycznych i zostanie zorganizowana przed świętami wielkanocnymi.

b13

 1. 2.   „WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH”

Ostatnie takie spotkanie odbyło się czwartkowy wieczór, 15 grudnia 2016 r.Każdorazowo biorą w nim udział samotni z pobliskiego osiedla (ale nie tylko !). Jest to już tradycyjna uroczystość sięgająca swymi korzeniami do działalności szkolnej drużyny harcerskiej.Co roku uczniowie, głównie   z gimnazjum, uświetniająto spotkanie przygotowując program świąteczny. Ostatni przebiegał pod hasłem „Gdzie jest nasze Betlejem?” Składał się on ze scenek „skopiowanych prosto z życia”, ukazujących ludzką próżność, chciwość, egoizm i zazdrość. Były one przeplatane specjalnie dobranymi pastorałkami. Dodać również należy, że zawsze obecni są tu absolwenci naszej szkoły, którzy nie tylko pomagają przygotować uroczystość, ale jeszcze wzbogacają część artystyczną własnymi występami.

b16

 

IMPREZY W BIBLIOTECE

 

 1. 1.    ANDRZEJKI

W jeden dzień roku w bibliotece organizowane są ANDRZEJKI dzięki którym możemy poznać swoją przyszłość. Impreza cieszy się dużym powodzeniem zarówno wśród uczniów jaki i pracowników szkoły.

31 b

 1. 2.    DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

33b

Zawsze w listopadzie obchodzimy urodziny MISIA. W tym dniu biletem wstępu na zajęcia czytelnicze jest oczywiście pluszak.

 1. 3.    SPOTKANIE Z CIEKAWĄ KSIĄŻKĄ

Raz w tygodniu uczniowie z klas 1-3 SP są uczestnikami spotkania   z ciekawa książką. Za każdym razem poznają innych jej bohaterów, rozwiązują rebusy, krzyżówki, a także wykonują prace plastyczne. Zajęcia te mają służyć promocji nowości książkowych i rozwijaniu motywacji czytelniczych.

38b

 1. 4.    ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

11b

W bibliotece szkolnej odbywają się również zajęcia socjoterapeutyczne, gdzie uczniowie mogą się skutecznie zrelaksować, obniżyć napięcie psychiczne, podnieść własną samoocenę, przyjemnie spędzić czas z uczestnikami spotkań czy zawrzeć satysfakcjonujące przyjaźnie.

 

REGULAMINY

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

       I.            Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni

 1. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
 2. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji.
 3. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.
 4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 5. W bibliotece należy zachowywać się cicho.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 7. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
 8. W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 9. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 10. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką (obiegówka).

    II.            Wypożyczenia książek

 1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 2. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć  trzy książki  na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia na kolejny taki sam okres.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.
 5. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma ), a także wypożyczając je nauczycielowi do klasopracowni (na dłuższy okres lub tylko na lekcję).

 III.            Poszanowanie książek

 1. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.
 2. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki

Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 4. W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism i księgozbioru podręcznego.
 5. Książki ze zbioru podręcznego podaje nauczyciel bibliotekarz.
 6. Czasopism nie można wynosić poza czytelnię.
 7. Czasopisma odkłada się na ustalone miejsce.
 8. Kopiowanie dozwolone jest po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 9. Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia.
 10. Za stan książek i czasopism odpowiada korzystający z nich czytelnik.

REGULAMIN Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

 1. 1.      ICIM czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej (czytelni).
 2. 2.      Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 3. 3.      Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni.
 4. 4.      Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
 5. 5.      W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z ICIM czas pracy przy komputerze może być ograniczony.
 6. 6.      Nie można wykorzystać komputera do gier i zabaw.
 7. 7.      Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 8. 8.      Uczniowie  mogą używać własnych płyt CD, DVD lub innej przenośnej pamięci w celach edukacyjnych.
 9. 9.      NIE WOLNO! Wykonywać żadnych połączeń technicznych (np. włączać             i rozłączać kabli zasilających).

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

11. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.

12. Podczas pracy w IMCI należy zachować spokój oraz dbać o porządek                  i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.

13. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych, poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, Internetu, wykonywania prac do nauki własnej, na zajęcia edukacyjne.

14. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi programu. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentu przez użytkownika.

15. Istnieje możliwość korzystania z drukarki i kserokopiarki  (max. 5 stron).

16. Z ICIM nie można korzystać podczas przerw (w wyjątkowych sytuacjach – za pozwoleniem nauczyciela bibliotekarza).

17. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z ICIM na określony czas.