Projekt Maraton Szkoleniowy Autyzmu współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

autyzmW piątek 3.11.2017 odbyły się warsztaty pt. „Funkcjonowanie osób ze spektrum Autyzmu” dla rodziców oraz nauczycieli. Osoba prowadząca Anna Leśna-Szymańska – pedagog specjalny, terapeuta dzieci, młodzieży, dorosłych ze spektrum autyzmu. Prezes Stowarzyszenia dla dzieci z autyzmem.