Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Lista dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2018-2019

Dzieci zamieszkałe w obwodzie są przyjmowane do Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie ,,z urzędu”.

W przypadku dzieci zakwalifikowanych do szkoły, a zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia  - do pobrania tutaj.

Termin składania oświadczeń: 07.03.2018 – 09.03.2018.