Dyżur klasy II b

Dyżur klasy II b gimnazjum rozpoczął się tydzień przed feriami, a zakończył 7 dni po nich. Podczas jego trwania uczniowie zorganizowali konkurs pt. ,, Wytęż umysł”. Oto wyniki zmagań:

  • klasy czwarte: 

1 miejsce  IVf
2 miejsce  IVb
3 miejsce  IVc

  •  klasy piąte

1 miejsce  Vb

2 miejsce  Vc

brak udziału  Va

  • klasy szóste 

1 miejsce  VIc

2 miejsce  VIb

3 miejsce  VIa

  • klasy siódme

1 miejsce  VIIa

2 miejsce  VII b

3 miejsce  VIIc

  • klasy drugie gimnazjum 

1 miejsce  IIa

2 miejsce  IIc

  • klasy trzecie gimnazjum 

1 miejsce  IIIc

2 miejsce  IIIe

3 miejsce  IIIa