Dyżur klasy VII a

m4Uczniowie klasy VII a  pełnili dyżur w szkole od 26.03. 2018 r. do 20.04, 2018 r.Podczas swojego dyżuru zaproponowali  uczniom  udział w konkursie fotograficznym ,,Zwiastuny wiosny”. Większość klas wykonała bardzo ciekawe zdjęcia.Oto wyniki:
klasa 4b, 4d- 1 miejsce,
4c, 4f-2 miejsce,
4a, 4e-3 miejsce,

klasa 5c-1 miejsce,
5b-2 miejsce,
5a-udział,
klasa 6a-2 miejsce,
6b,6c brak udziału,
klasa 7c -1 miejsce,
7b-2 miejsce,
klasa 2a- 1 miejsce,
2b- udział,
2c-udział,
klasa 3c-1 miejsce,
3e-2 miejsce,
3b-3 miejsce,
3a, 3d -brak udziału.