Ślubowanie klas pierwszych.

mi   m1111

13 października w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. W akademii udział wzięli dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, a następnie złożyli ślubowanie.

nnnnn