„Szkoła w moich oczach”

We wrześniu br. z okazji 50.lecia szkoły odbył się konkurs plastyczny pt. „Szkoła

w moich oczach”. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas drugich i trzeciej.

Z 70 prac wybrano 6 zwycięzców.

PRACE NAGRODZONE:

mi m2
ADRIAN MIKOŁAJCZAK KLASA 2B                              MIKOŁAJ WOJCIECHOWSKI KLASA 2B    m6  m8
ROBERT KŁOSOWSKI KLASA 2C                               MAJA RATAJCZAK KLASA 2C
m3   123
MIKOŁAJ SOLIŃSKI KLASA 2C                                   KRZYSZTOF WOELKE KLASA 2C

Wszystkie prace plastyczne zostały wystawione na korytarzu na drugim piętrze.

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w listopadzie podczas uroczystego apelu.  Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy nagrodzonym.

Organizatorzy:

A.M. Kardas
A. Stechlińska
I. Rabczewska