Święto Pyry

pyr

W środę 24 października br. w sali gimnastycznej odbył się  Dzień Pyreczki.
Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania rymowanki przez klasy oraz wysłuchaniu ciekawostek  o ziemniaku. Następnie uczniowie uczestniczyli w  różnych zabawach  i konkurencjach sprawnościowych m.in. rzut ziemniakiem do kosza, „sadzenie” i „zbieranie”, turlanie ziemniaka.
W związku z Dniem Pyry uczniowie przygotowali ziemniaczane cudaki, które można podziwiać na parapetach drugiego piętra.
Organizatorem zabaw dla klas drugich była świetlica szkolna.