OBCHODY 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 w Jarocinie

( WRZESIEŃ – LISTOPAD 2018 )

1. Apele okolicznościowe dla każdej grupy wiekowej (13.11.2018 r.):

- SP klasy I- III

- SP klasy IV-V

- SP klasy VI-VIII, klasy 3 Gimnazjum

2.Biało-czerwona w każdym oknie- okolicznościowa dekoracja szkoły.

3.Na lekcjach muzyki we wszystkich klasach:

- uczniowie poznają pieśni legionowe i i genezę ich powstania,

- organizowane są konkursy, Quizy.

4. Na lekcjach wychowawczych śpiewane są pieśni patriotyczne.

5. Cykl działań pod patronatem Samorządów Szkolnych:

  • Chwała bohaterom- uczczenie miejsc pochówku bohaterów związanych z walkami o wolną Polskę.
  • Patroni ulic – odkrywanie postaci związanych z odzyskaniem niepodległości.
  • Wydanie Śpiewnika dla uczniów klas I-III.
  • Złożenie życzeń Marszałkowi – przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami urodzinowymi lub imieninowymi do Muzeum w Sulejówku ( konkurs klasowy, zajęcia okolicznościowe w świetlicy szkolnej).
  • KONKURS FOTOGRAFICZNY – ukazanie pomników współtwórców niepodległości ( przez cały rok szkolny).