Zajęcia terenowe z ornitologiem.

m2       g1

W Parku Radolińskich trwają prace związane z pielęgnacją drzewostanu, a także usuwaniem drzew chorych i zagrażających  bezpieczeństwu. Odbywają się one pod nadzorem ornitologów, którzy dbają o to, aby w jak najmniejszym stopniu wykonywane roboty zaszkodziły mieszkającym tu ptakom.
W poniedziałek 25 lutego uczniowie klasy II b, VI a i VII a jarocińskiej piątki spotkali się  w parku z pracownikiem firmy Biotope. Dowiedzieli się, na czym polega jego praca, jakie ptaki i nietoperze żyją w jarocińskim parku. Uczniowie podczas spaceru zobaczyli  i usłyszeli nieliczne gatunki ptaków, które powoli przygotowują się do godów   np. gawrony, kowaliki, kosy. Świetnie było słychać stukanie (werblowanie) dzięcioła średniego. Udało się również zobaczyć radośnie biegające po gałęziach wiewiórki. Prowadzący zajęcia pokazał, jakie budki i dla jakich ptaków
( i nie tylko) już wkrótce zostaną zamontowane na drzewach w Parku Radolińskich i czemu będą służyły. Między innymi dla sikorek, szpaków, pełzaczy oraz… wiewiórek. Opowiedział o roli starych spróchniałych drzew jako miejsca schronienia i żerowania różnych gatunków, w tym chronionych owadów oraz znaczeniu dla ptaków pozostawionych opadłych liści, w których znajdują pokarm.

m3       m8