Sprawozdanie z pełnienia dyżuru klasy IV a

 

Dyżur szkolny pełniliśmy od dnia 4 lutego – 23 lutego 2019 r. Podczas przerw pilnowaliśmy porządku w wyznaczonych miejscach, zbieraliśmy papierki, wieszaliśmy kurtki i układaliśmy plecaki. Zawsze mieliśmy plakietki dyżurnych. Wielu z nas otrzymało pochwały od dyżurujących nauczycieli za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków. Pochwaliła nas także pani dyrektor Maria Nowak.

W ramach dyżuru przeprowadziliśmy dla klas czwartych i piątych konkurs pt. „Piękna Walentynka”. Przygotowaliśmy, zrozumiały dla wszystkich, regulamin oraz wręczyliśmy go w odpowiednim czasie wszystkim klasom na zebraniu Samorządu Uczniowskiego. Później, pracując w dwóch komisjach konkursowych, wyłoniliśmy zwycięzców, przygotowaliśmy oraz wypisaliśmy dyplomy i na kolejnym zebraniu dokonaliśmy ich wręczenia.

Wyniki konkursu „Piękna Walentynka”

Klasy IV

I miejsce klasa IV e

II miejsce klasa IV b

III miejsce klasa IV d

Klasa IV c nie wzięła udziału w konkursie.

Klasy IV

I miejsce klasa V c

II miejsce klasa V a

III miejsce klasa V b

Udział: klasa V d i klasa V e

Klasa V f  nie wzięła udziału w konkursie.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział w naszym konkursie!