Sprawozdanie z pełnienia dyżuru klasy 4 e

        Klasa IV e dyżur szkolny pełniła od dnia 13  – 31 maja 2019 r. Podczas przerw staraliśmy się wzorowo pełnić funkcję dyżurnych. Pilnowaliśmy porządku  zbierając papierki, wieszając kurtki i układając plecaki zgodnie z regulaminem. 

          W ramach dyżuru przeprowadziliśmy konkurs pt. „Laurka dla Mamy” dla klas IV i V.

Aby wyłonić zwycięzcę przyjęliśmy następujące kryteria: estetyka, pomysłowość, treść życzeń.

Po burzliwych dyskusjach w klasie wyłoniliśmy zwycięzców:

Klasy IV

I miejsce klasa IV d

II miejsce klasa IV a

III miejsce klasa IV b

Klasa IV c nie wzięła udziału w konkursie.

Klasy V

I miejsce klasa V f

II miejsce klasa V e

III miejsce klasa V b

Za udział zostały wyróżnione klasy: Va, Vd, Vc.

Zwycięzcom gratulujemy!

 kartka