Szkolny zestaw podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W JAROCINIE

ROK SZKOLNY 2019/2020

KLASA I

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo, nr dopuszczenia MEN Autor podręcznika 

Uwagi

Edukacja wczesnoszkolna  „Elementarz odkrywców”(podręcznikii ćwiczenia) 
Nowa Era790/1/2017 
Ewa HryszkiewiczBarbara Stępień

Podręczniki zabezpiecza szkoła

religia „ Żyjemy w Bożym świecie” JEDNOŚĆAZ-11-01/12-KI-1/12 K. Mielnicki,
E. Kondrak
Język angielski „Hello Explorer 1”(podręcznik i ćwiczenia)  Nowa Era830/1/2017 Jennifer Heath, Rebecca Adlari  inni

Podręczniki zabezpiecza szkoła

 

KLASA II

Przedmiot

Tytuł podręcznika

wydawnictwo, nr dopuszczenia MEN

Autor podręcznika

 

Uwagi

Edukacja wczesnosz-kolna

,,Elementarz odkrywców”

(podręczniki i ćwiczenia)Nowa Era

790/2/2018

Ewa Hryszkiewicz

Barbara StępieńPodręczniki zabezpiecza szkołaJęzyk angielski

 

„Hello Explorer 2’’

(podręcznik i ćwiczenia)

Nowa Era830/2/2018Jennifer Heath, Rebecca Adlar i  inniPodręczniki zabezpiecza szkołareligia„Idziemy do Jezusa”AZ-12-01/12/KI-3/13J. Czerkawski
E. Kondrak

 

 

KLASA III

Przedmiot

Tytuł podręcznika

wydawnictwo, nr dopuszczenia MEN

Autor podręcznika

 

Uwagi

Edukacja wczesno -szkolna

 

,,Elementarz odkrywców”

(podręczniki i ćwiczenia)

Nowa Era

790/3/2019

 

Ewa Hryszkiewicz

Barbara Stępień

 

Podręczniki zabezpiecza szkołaJęzyk angielski,,Hello Explorer 3”Nowa Era

830/3/2019

 

Jennifer Heath, Rebecca Adlar i  inni

Podręczniki zabezpiecza szkołaReligiaJezus jest z nami(podręczni i ćwiczenia)

Wydawnictwo JEDNOŚĆ T. Śmiech

klasa 4

 

Nr w szkolnym zestawie

Przedmiot

Tytuł podręcznika

wydawnictwo,( nr dopuszczenia MEN) Autor podręcznika

Cena

uwagi

4/1

J. polski
Nowe słowa na start!

 

Nowa Era Spółka z o.o. 907/1/2017 Marlena Derlukiewicz,Anna Klimowicz

+ ćwiczenia

4/2

J. angielski English Class A 1  Pearson Central Europe840/1/2017 Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

+ ćwiczenia

4/3

Muzyka Klucz do muzyki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne858/1/2017 Urszula Smoczyńska,Katarzyna Jakóbczak-Drążek,

Agnieszka Sołtysik

4/4

Plastyka Plastyka
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 779/1/2017

 

Stanisław Krzysztof Stopczyk,Barbara Neubart

4/5

Historia Wczoraj i dziś Nowa Era

877/1/2017

 

Bogumiła Olszewska,Wiesława Surdyk-Fetsch,

Grzegorz Wojciechowski

4/6

Przyroda Tajemnice przyrody Nowa Era863/2017 Maria Marko – Warłowska, Feliks Szlajfer,Joanna Stawarz

+ ćwiczenia

4/7

Matematyka
Matematyka z plusem

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe780/1/2017 Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz,Piotr Zarzycki,

Marcin Karpiński

 

+ ćwiczenia

4/8

Technika

Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.850/1/2017 Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz  

 

4/9

Informatyka Informatyka Europejczyka. Grupa Wydawnicza „Helion”876/1/2017 Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

 

Religia „Zaproszeni przez Boga” WAM Kraków AZ-21-01/10-KR-2/12 Z. Marek,A.Walulik, A.Hajduk  

zakupu dokonują rodzice

 

         

klasa 5

Nr w szkolnym zestawie

Przedmiot

Tytuł podręcznika

wydawnictwo,( nr dopuszczenia MEN) Autor podręcznika

Cena

Uwagi

5/1 J. polski Nowe słowa na start! Nowa Era Spółka
907/2/2018
Anna Klimowicz,Marlena Derlukiewicz

+ ćwiczenia

5/2

J. angielski English Class A 1+ PEARSON EDUCATION840/2/2018 Jayne Croxford,Graham Fruen,

Arek Tkacz

 

+ ćwiczenia

5/3

Muzyka Klucz do muzyki Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne 858/2/2018
Urszula Smoczyńska,Katarzyna Jakóbczak-Drążek,

Agnieszka Sołtysik

5/4

Plastyka Plastyka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne           779/2/2018 Stanisław Krzysztof Stopczyk,Barbara Neubart,

Joanna Chołaścińska,

Katarzyna Janus-Borkowska

5/5

Historia Wczoraj i dziś NOWA ERA877/2/2018 Grzegorz Wojciechowski

5/6

Geografia Planeta nowa Nowa Era906/1/2018 Feliks SzlajferZbigniew Zaniewicz

Tomasz Rachwał

Roman Malarz

+ ćwiczenia

5/7

Biologia Biologia WSiP862/1/2018 Ewa Jastrzębska, Ewa KłosEwa Pyłka -Gutowska, Wawrzyniec. Kofta

5/8

Matematyka Matematyka z plusem GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE. 780/2/2018 Małgorzata Dobrowolska,Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński,

Piotr Zarzycki

 

+ ćwiczenia

5/9

Informatyka Informatyka Europejczyka. Grupa Wydawnicza „Helion”876/2/2018 Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

 

Religia „Obdarowani przez Boga WAM Kraków AZ-22-D1/10-KR-5/13 Agnieszka Banasiak, ks. Krzysztof Kantowski i inni  

zakupu dokonują rodzice

 

Klasa 6

Nr w szkolnym zestawie

Przedmiot

Tytuł podręcznika

wydawnictwo,( nr dopuszczenia MEN) Autor podręcznika

Cena

Uwagi

6/1

J. polski Nowe słowa na start Nowa Era  Anna KlimowiczMarlena Derlukiewicz

+ ćwiczenia

6/2

J. angielski English Class A 2 PEARSON EDUCATION840/3/2019 Jayne Croxford,Graham Fruen,Arek Tkacz

+ ćwiczenia

6/3

Muzyka Klucz do muzyki Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne 858/3/2019
Urszula Smoczyńska,Katarzyna Jakóbczak-Drążek,

Agnieszka Sołtysik

6/4

Plastyka Plastyka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 779/3/2019 Stanisław Krzysztof Stopczyk,Barbara Neubart,

Katarzyna Janus-Borkowska

6/5

Historia Wczoraj i dziś NOWA ERA

6/6

Geografia Planeta Nowa Nowa Era906/2/2019 Tomasz Rachwał,Roman Malarz,

Dawid Szczypiński

 

 

6/7

Biologia Biologia WSiP862/2/2019 Ewa  Jastrzębska, Ewa KłosEwa Pyłka -Butowska, W. Kofta

6/8

Matematyka Matematyka z plusem GWO780/3/2019 Małgorzata Dobrowolska,Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

+ ćwiczenia

6/9

Informatyka Informatyka Europejczyka. Grupa Wydawnicza „Helion” S.A. Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

 

Religia „Przemienieni przez Boga” WAM Kraków AZ-23-01/10-KR-1/14 praca zbiorowa pod  kierownictwem ks. Zbigniewa Marka  

zakupu dokonują rodzice

 

klasa 7

 

Nr w szkolnym zestawie

Przedmiot

Tytuł podręcznika

wydawnictwo,( nr dopuszczenia MEN) Autor podręcznika

Cena

Uwagi

7/1

J. polski Słowa na start Nowa Era

907/4/2017

 

Joanna Kościerzyńska,Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

+ ćwiczenia

7/2

J. angielski English Class A2+ Person840/4/2017 Bob Hastings,Stuart McKinlay,

Arek Tkacz

+ ćwiczenia

7/3

J. niemiecki aha!Neu WSiP798/1/2017 Anna Potapowicz,Krzysztof Tkaczyk,

7/4

Historia Wczoraj i dziś Nowa Era877/4/2017 Jarosław KłaczkowAnna Łaszkiewicz

Stanisław Roszak

7/5

Muzyka Klucz do muzyki WSiP858/4/2017 Katarzyna Jakóbczak Drążek,Agnieszka Sołtysik

Włodzimierz Sołtysik

7/6

Plastyka Plastyka WSiP779/4/2017 Stanisław K.. StopczykBarbara Neubart

Joanna Chołaścińska

7/7

Matematyka Matematyka z plusem GWO787/4/2017 Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka  

+ ćwiczenia

7/8

Fizyka Spotkania  fizyką Nowa Era

885/1/2017

 

Grażyna Francuz OrnatTeresa Kulawik

Maria Nowotny-Różańska

7/9

Chemia Chemia nowej ery Nowa Era785/1/2017 Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

7/10

Biologia Biologia WSiP862/3/2017 Ewa Jastrzębska, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta,Anna Michalik,

Ewa Pyłka-Gutowska

+ ćwiczenia

7/11

Geografia Planeta Nowa Nowa Era906/3/2017 Roman Malarz

7/12

Informatyka Podręcznik do informatyki Helion876/4/2017 Jolanta Pańczyk

7/14

Religia Szukam was Wydawnictwo WAM 2012 Władysław Kubik

zakupu dokonują rodzice

 

klasa 8

Nr w szkolnym zestawie

Przedmiot

Tytuł podręcznika

wydawnictwo, (nr dopuszczenia MEN) Autor podręcznika

Cena

Uwagi

8/1

J. polski Nowe słowa na start Nowa Era907/5/2018 Joanna Kościerzyńska,Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

+ ćwiczenia

8/2

J. angielski Repetytorium ósmoklasisty Person Careolyn Barracluugh,Suzane Gaynor

Alek Tkacz

+ ćwiczenia

8/3

J. niemiecki aha!Neu WSiP798/2/2017 Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

+ ćwiczenia

8/4

Historia Wczoraj i dziś Nowa Era877/5/2018 Jarosław KłaczkowAnna Łaszkiewicz

Stanisław Roszak

8/5

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie WSiP924/2018 Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba

8/7

Matematyka Matematyka z plusem GWO787/5/2018 Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz,  

+ ćwiczenia

8/8

Fizyka Spotkania  fizyką Nowa Era

885/2/2018

 

Grażyna Francuz OrnatTeresa Kulawik

Maria Nowotny-Różańska

8/9

Chemia Chemia nowej ery Nowa Era785/2/2018 Jan Kulawik,Teresa Kulawik

Maria Litwin

8/10

Biologia Biologia WSiP862/4/2018 Ewa Jastrzębska, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta,Anna Michalik,

Ewa Pyłka-Gutowska

8/11

Geografia Planeta Nowa Nowa Era906/4/2018 Roman Malarz,Tomasz Szubert

8/12

Informatyka Informatyka Europejczyka Helion876/5/2018 Jolanta Pańczyk

8/13

Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie Nowa Era846/2017 Jarosław Słoma

8/14

Religia Jestem z wami Wydawnictwo WAM 2012 Władysław Kubis

zakupu dokonują rodzice