Obowiązki klas w ciągu całego roku szkolnego 2019/2020

Gazetki

  • Każda klasa wykonuje przynajmniej jedną gazetkę w miesiącu.
  • Tematyka gazetek jest dowolna – wyjątek stanowią święta państwowe
  • Gazetki będą sprawdzane w każdy ostatni piątek miesiąca przez opiekunów SU

lub wyznaczone przez nich osoby.

Punktacja gazetek:

0 punktów – brak gazetki lub brak informacji, która klasa ją wykonała,

3 punkty – gazetka wykonana,

4 punkty  – gazetka wykonana + estetyka,

5 punktów – gazetka wykonana + estetyka + oryginalny pomysł.

Kwiaty

  • Obowiązkiem każdej klasy jest ozdobienie parapetów kwiatami.
  • Prosimy, aby uczniowie zaznaczyli, które rośliny należą do danej klasy.

Plan działania:

  •  28 września  br. oraz 28 lutego 2020 zostanie sprawdzone , czy w klasach znajdują się kwiaty – 10 sztuk, o które uczniowie mają dbać systematycznie.
  • za każdą roślinę, przyznany zostanie klasie 1 punkt. Maksymalnie, można zdobyć ich 10 , pod warunkiem, że wszystkie kwiaty są zadbane, podlane, a liście wytarte z kurzu.    Należy również zadbać o estetyczne ustawienie kwiatów na parapetach.

 

Udział w konkursach organizowanych przez SU

   Zadaniem każdej klasy jest udział w zmaganiach organizowanych przez SU według podanego wcześniej regulaminu.

Konkursy odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych :

- kl. IV i V

-kl. VI, VII i VIII

Punktacja do wszystkich konkursów:

I miejsce -  10 pkt.

II miejsce -  9 pkt.

III miejsce  – 8 pkt.

Udział – 5 pkt

Brak uczestnictwa – 0 pkt

Zebrania Samorządu Uczniowskiego

  • Obowiązkiem klasy jest wytypowanie minimum jednej osoby , która będzie brała czynny udział w cotygodniowych zebraniach Samorządu Uczniowskiego.Będą się one odbywały  w każdy poniedziałek, w czasie przerwy o godz. 12.30 ( sala 32). Uczestnictwo  w spotkaniach SU jest obowiązkowe przez przedstawicieli każdego zespołu klasowego.              W przypadku nieobecności , klasa otrzymuje karne punkty (- 2pkt.)

Pełnienie dyżurów

 

Każda klasa w wyznaczonym terminie ma obowiązek staranniei  konsekwentnie pełnić  dyżur w określonym miejscu:

 

Miejsca dyżurów:

-klasy IV, V , VI a,VI c, VI e ( I i II piętro – hol oraz toalety,  II piętro –toalety, wejście do szkoły od strony sali gimnastycznej, łącznik)

- klasy VI b, VI d, VI f , VII oraz VIII (parter – hol, wejście z boiska do szkoły  od strony sklepiku oraz toalety, park, jadalnia )

 

Dyżurowanie jest obowiązkiem każdej klasy. W przypadku częstego braku dyżurujących

w wyznaczonych miejscach, SU zastrzega sobie prawo do przyznania klasie  do 5 punktów ujemnych.

Każdy dyżurny ma obowiązek noszenia specjalnych plakietek.  Po zakończeniu przez klasę dyżuru (ostatniego dnia), uczniowie przekazują je panu Marcinowi Szymkowiakowi. Za nieoddanie

w terminie 10 plakietek , klasa otrzymuje odpowiednią ilość  ujemnych punktów( -10).

W każdym z wyznaczonych miejsc powinno stać dwoje uczniów.

 

Przyznawane będą również punkty za udział klas w zbiórce baterii, nakrętek , płyt

oraz akcjach zapowiedzianych wcześniej przez SU (kiermasz przedświąteczny; tłusty czwartek)

Udział w akcji – 5 pkt.

Brak uczestnictwa- 0 pkt.

Punkty uzyskane w ciągu całego roku szkolnego  będą sumowane i przedstawiane w czasie apeli podsumowujących .