„Pocztowa” lekcja biblioteczna

b1

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej odwiedzili bibliotekę w parku.
Tematyka zajęć nawiązywała do obchodzonego 18 października „Dnia Poczty Polskiej”.
Uczniowie poznali dawne i dzisiejsze sposoby przekazywania informacji oraz bawili się
w głuchy telefon i kalambury.  Zajęcia zakończono  wykonaniem papierowego Listonosza.