Święto Zmarłych

W tych szczególnych dniach pamięci Samorząd Uczniowski  Zespołu  Szkół nr 5 w Jarocinie zapalił znicze na  grobach zmarłych nauczycieli, pracowników obsługi i  administracji, uczniów naszej szkoły.Uczniowie pamiętali również miejscach pamięci narodowej i bohaterach, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce.

PART_1572685979067