Prace plastyczne z makulatury – proekologiczna postawa dzieci klasy 3d

prace z recyklingu

Uczniowie klasy 3 d, pamiętając o postawie proekologicznej, wykonali pracę plastyczną pt. „Miasto nocą”.  Tym razem do wykonania pracy, dzieci wykorzystały makulaturę – stare biało-czarne gazety. Sądzimy, że prace nam się udały a wykorzystanie makulatury to ciekawy pomysł.

(opracowała: Katarzyna Obarska)