Zajęcia plastyczne w klasie 1c

9a

Zimą dokarmiamy ptaki. Uczniowie klasy I c wybrali najpiękniejszego ptaka, jakiego można spotkać zimą. Oczywiście, jest nim gil. Swoje obserwacje wykorzystały na lekcji plastyki.

(opracowała: Anna Kardas)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16