Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ,,Warszawa” w Jarocinie

Lista – do pobrania tutaj

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022, do dnia 15 marca 2021r. rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - wzór do pobrania tutaj