Nauczanie hybrydowe – ważne informacje

naucz hybryd

NAUCZANIE HYBRYDOWE

Informujemy, że począwszy od 17.05.2021r. do nauczania stacjonarnego wracają klasy: 4a, 4c, 4d, 5a, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e.

W takiej formie będą pobierać naukę do 21.05.2021r. Klasy te w dniach 24.05.2021r. i 28.05.2021r. będą miały nauczanie zdalne.

Na  nauczaniu stacjonarnym pozostają klasy I-III.

Pozostałe oddziały, tj. klasy: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c nadal będą nauczane w formie zdalnej. Powrócą do nauczania stacjonarnego w dniu 28.05.2021r.

W dniach egzaminu ósmoklasisty, tj. 25, 26, 27 maja 2021r.nie ma zajęć dydaktycznych, jest czynna tylko świetlica szkolna (w godz. 6.50-16.30).

Począwszy od 31 maja 2021r. wszystkie klasy I-VIII będą miały nauczanie w formie stacjonarnej.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie

Nauczanie hybrydowe