Ważne informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

rozpoczęcie roku szkolnego

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie

Uczniowie klas II – VIII przychodzą na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r. na godziny podane w tabeli poniżej. Wszyscy uczniowie, rodzice/opiekunowie, nauczyciele wchodzą do budynku szkolnego w maseczkach. Podczas spotkania uczniów z wychowawcami rodzice/opiekunowie pozostają  na boisku szkolnym (w przypadku złej pogody w holu parteru). Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, z zachowaniem dystansu (minimum 1,5 m), dezynfekują ręce i idą do wyznaczonych sal lekcyjnych. Zajmują miejsca w ławkach. Po zajęciu miejsca w ławce mogą zdjąć maseczkę. Po zakończonym spotkaniu z wychowawcami klas uczniowie zakładają maseczki, wychodzą pojedynczo z sal lekcyjnych z zachowaniem odpowiedniego dystansu i opuszczają budynek szkolny.

Uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami/opiekunami przychodzą na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 na godz. 9.30. Zbierają się na boisku szkolnym zachowując min. 1,5m odległości (w przypadku złej pogody zbiórka w hali sportowej). Po przedstawieniu przez dyrekcję szkoły wychowawców klas uczniowie i rodzice/opiekunowie przechodzą do wyznaczonych pomieszczeń.

Uwaga: Do szkoły przychodzą uczniowie oraz inne osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Wszyscy przestrzegają zasad bezpieczeństwa związane z COVID-19.

Uwaga: Uczniowie klas I-III otrzymają przygotowaną przez wychowawców pisemną informację dotyczącą spraw związanych z organizacją roku szkolnego.

 

klasa

Wychowawca

Ilość uczniów

Godzina

1 września 2021 r.

1a

Rab

15

zbiórka na boisku szkolnym
o godz. 9.30

(w przypadku deszczu-zbiórka w hali sportowej)

jadalnia szkolna

1b

BW

17

hala sportowa

1c

Radz

22

sala gimnastyczna

2a

UH

19

9.30

20

2b

MB

24

9.30

7

2c

Kar

21

9.30

19

3a

Marc

15

9.30

21

3b

Id

20

10.30

21

3c

Iz

21

10.30

7

3d

Kon

22

10.30

20

4a

SzymE.

19

10.00

22

4b

PM

20

10.00

03

4d

So

29

10.00

14

5a

Gór

17

10.00

17a

5c

23

10.00

16

5d

Kub

28

10.00

13

6a

WD

15

10.00

17b

7a

Paw

18

10.00

34

7b

Stef

19

10.00

02

7c

MT

24

11.00

15

7d

Rz

29

11.00

5

7e

Ba

28

11.00

32

8a

MD

14

11.00

1

8b

Stróż

16

11.00

15

8c

MG

22

11.00

2

8d

Kr

21

11.00

14

8e

Lor

23

11.00

4

8f

MS

25

11.00

3