Plan zajęć

Rok szkolny 2017/2018

Klasy I-II szkoły podstawowej 

,

Klasy III szkoły podstawowej 

,

Klasy IV-V szkoły podstawowej 

,

Klasy VI-VII szkoły podstawowej 

,

Klasy II-III gimnazjum