Schronisko młodzieżowe

Od 2009 roku przy  Zespole Szkół Nr 5 w Jarocinie prężnie działają  dwa schroniska młodzieżowe. To doskonałe miejsca noclegowe w samym centrum Jarocina www.turystyka.jarocin.pl. Niska cena, wysoki standard i miła obsługa sprawiają, że odwiedza nas wielu turystów, a liczne wycieczki szkolne corocznie dokonują u nas rezerwacji.

Kontakt:

e-mail: schroniskoszkola5jarocin@gmail.com

tel. /62/ 747-76-43

kom. 508-426-085

Numer konta :

BZ WBK Oddział Jarocin   61 1090 1131 0000 0001 0144 5045

Preferujemy płatności przelewem

Cennik opłat:

Opłaty  za korzystanie z miejsc noclegowych  od osoby za dobę ustalone zostały następująco:

- dla przebywających w schronisku do 14 dni:

•             pokoje nie większe niż czteroosobowe – 25zł

•             pokoje większe niż czteroosobowe – 20 zł

- dla przebywających w schronisku powyżej 14 dni:

•             w pokojach nie większych niż czteroosobowe – 10 zł

•             w pokojach większych niż czteroosobowe – 9 zł

Wszystkie powyższe ceny są cenami brutto.

Doba w schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 10.00 następnego dnia.

Rezerwacja miejsc noclegowych:

  • rezerwacje grupowe (zespoły złożone z co najmniej 5 osób) przyjmowane są w formie pisemnej najpóźniej na 14 dni przed planowanym przybyciem do schroniska;
  • zamówienie musi zawierać : dokładny czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia, nazwisko i imię kierownika zespołu, jego adres, liczbę i płeć uczestników, nazwę organizatora, a także podpis;
  • zamawiający otrzymuje potwierdzenie rezerwacji ;
  • zamówienie jest ważne po wpłacie, przekazem pocztowym lub przelewem na konto schroniska, ustalonej kwoty zaliczki w wysokości 25% należności;
  • zwrot zaliczki może nastąpić na pisemny wniosek i tylko wówczas, gdy nie skorzystano ze schroniska z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn – uznanych przez dyrektora schroniska -  po potrąceniu kosztów poniesionych już przez schronisko;
  • w razie niewpłynięcia zaliczki na  konto schroniska w wyznaczonym terminie zamówienie zostaje automatycznie anulowane przez dyrektora schroniska;
  • zamówienia są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, przy jednoczesnym uwzględnieniu liczby wolnych miejsc;
  • młodzież szkolna w grupach mniejszych niż 5 –osobowe oraz osoby indywidualne są przyjmowane na noclegi bezpośrednio w schronisku lub mogą dokonywać wcześniejszej rezerwacji bez konieczności dokonywania zaliczki.

Tutaj można pobrać formularz zgłoszeniowy.