DYREKCJA SP5 w JAROCINIE

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marek DURCZAK
WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Danuta Głogowska
WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Iwona RZEPCZYK