55-LECIE SZKOŁY

Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców
Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie
mają zaszczyt zaprosić
na uroczystość jubileuszową
z okazji 55-lecia szkoły,
która odbędzie się 13 października 2023 roku
o godzinie 10.00 w hali sportowej.

Program obchodów 55-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie:

a) 10.00 – 12.00 uroczysta akademia z okazji obchodów 55-lecia SP nr 5 w Jarocinie (hala sportowa):

– przemówienia okolicznościowe,
– wręczenie nagród Burmistrza Jarocina oraz Dyrektora Szkoły,
– wręczenie medali szkoły emerytowanym pracownikom,
– część artystyczna,

b) wpisy do księgi pamiątkowej,
c) zwiedzanie szkoły,
d) poczęstunek dla zaproszonych gości (sala gimnastyczna).