Kalendarz roku 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Zadania

Termin

Odpowiedzialni

Zebrania rodziców

 do 20 września 2017 r.

Wychowawcy klas, Dyrekcja
Posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 września 2017 r.

16.10

Dyrektor
Zebrania zespołów przedmiotowych i wychowawczych

do 30 września

 2017 r.

Dyrektor, wicedyrektorzy, przewodniczący zespołów przedmiotowych
Ślubowanie klas I szkoły podstawowej i obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2017 r.

godz. 16.00

Samorządy uczniowskie SP i Gim (hala sportowa)
Zebrania rodziców

6, 7, 8  listopada 2017 r.

Wychowawcy klas
Konsultacje nauczycieli

7 grudnia 2017 r.

godz. 1630 – 1800

Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum
Ostateczny termin informowania o zagrożeniu ocenami ndst  lub brakiem klasyfikacji z przedmiotów

i nagannymi ocenami z zachowania

 

22 grudnia 2017 r.

Wicedyrektorzy, wychowawcy klasZimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

 Ostateczny termin informowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania

18 stycznia 2018 r..

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotówPosiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej i  powołanie członków Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego- zespoły nadzorujące egzamin gimnazjalny

25 stycznia 2018 r.

godz. 17.00

Dyrektor szkołyZakończenie I okresu roku szkolnego 2016/2017

26 stycznia  2018 r.

 Zebrania rodziców

  30, 31 stycznia, 1 lutego 2018 r.

Wychowawcy klasPosiedzenie Rady Pedagogicznej  podsumowujące I okres roku szkolnego 2016/2017

 8 lutego  2018 r. godz. 15.30

Dyrektor szkołyFerie zimowe

12.02.2018 – 25.02.2018 r.

 Rekolekcje wielkopostne  Konsultacje

 

(szkoła podstawowa i gimnazjum)

 20 marca 2018 r.

godz. 1630 – 1800

NauczycieleDzień „Otwartych drzwi”

10 marca 2018 r.

10.00-13.00

Nauczyciele, dyrekcjaPosiedzenie Rady Pedagogicznej

 

w sprawie opiniowania planów nauczania, programów naucz, zestawu podręczników

26 marca 2018 r.

godz. 1530

Dyrektor szkołyWiosenna przerwa świąteczna

29 marca-3 kwietnia 2018r.

 Termin zrealizowania treści podstawy programowych w klasach III gimnazjum

17 kwietnia 2018 r.

Nauczyciele przedmiotów, które są objęte egzaminemEgzamin gimnazjalny – część humanistyczna

18 kwietnia 2018 r.

Dyrektor szkołyEgzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza

19 kwietnia 2018 r.

Dyrektor szkołyEgzamin gimnazjalny –język obcy

20 kwietnia 2018 r.

Dyrektor szkołyWywiadówki

24, 25, 26 kwietnia

 2018 r.

Wychowawcy klasKonsultacje

 

(szkoła podstawowa i gimnazjum)

22 maja 2018 r.

godz. 1630 – 1800

Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjumOstateczny termin informowania o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi  lub nieklasyfikowaniem z przedmiotów i nagannymi z zachowania

18  maja 2018 r.

Wychowawcy klas,

 

nauczyciele uczący w klasieFestyn rodzinny

maj 2018 r.

Rada RodzicówTurniej piłki nożnej im. Macieja Udzika

czerwiec 2018 r.

Nauczyciele, dyrekcjaOstateczny termin informowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania

11 czerwca 2018 r.

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotówPosiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

18 czerwca 2018 r.

godz. 16.30

Dyrektor szkołySkładanie świadectw/nagród

 

u dyrektora szkoły klasy III gimnazjum

do 19 czerwca 2018 r. do godziny 1400

Wychowawcy klasSkładanie świadectw / nagród u dyrektora szkoły: Klasy szkoły podstawowej i klasy- II gimnazjum

 do 20 czerwca 2018 r.

do godziny 1400

Wychowawcy klasUroczyste zakończenie nauki przez klasy III gimnazjum

21 czerwca 2018 r.

Wychowawcy klas IIIZakończenie  roku szkolnego Szkoły Podstawowej

22 czerwca 2018 r.

godz. 930

Dyrekcja szkoły, wychowawcy klasPosiedzenie Rady Pedagogicznej  podsumowujące rok szkolny 2017//2018

22 czerwca 2018 r.

godz. 11.30

Dyrektor szkoły

 

 

 

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwołanie dodatkowych Rad Pedagogicznych oraz zmiany terminów.

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

18, 19, 20 kwietnia 2018 r., 4 maja 2018 r.,  1 czerwca 2018 r.

We wszystkie dni wolne świetlica pracuje  w stałych godzinach.

W czasie konsultacji i zebrań z rodzicami nauczyciele i rodzice mogą parkować na boisku szkolnym. Obie bramy będą otwarte.