Kalendarz roku 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Zadania

Termin

Odpowiedzialni

Zebrania rodziców

(szkoła podstawowa i gimnazjum)

 do 23 września 2016 r.

Wychowawcy klas, Dyrekcja
Posiedzenie Rady Pedagogicznej

13 września 2016 r.

15.30

Dyrektor
Zebrania zespołów przedmiotowych i wychowawczych (szkoła podstawowa i gimnazjum)

do 30 września

 2016 r.

Dyrektor, wicedyrektorzy, przewodniczący zespołów przedmiotowych
Ślubowanie klas I szkoły podstawowej i obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2016 r.

godz. 16.00

Samorządy uczniowskie SP i Gim
Zebrania rodziców

(szkoła podstawowa i gimnazjum)

3, 4, 5  listopada 2016 r.

Wychowawcy klas
Konsultacje nauczycieli

(szkoła podstawowa i gimnazjum)

8 grudnia 2016 r.

godz. 1630 – 1800

Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum
Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2016 r.

 
Ostateczny termin informowania o zagrożeniu ocenami ndst  lub brakiem klasyfikacji z przedmiotów

i nagannymi ocenami z zachowania

(szkoła podstawowa i gimnazjum)

23 grudnia 2016 r.

Wicedyrektorzy, wychowawcy klas
Ostateczny termin informowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania – szkoła podstawowa

19 stycznia 2017 r.

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów
Ostateczny termin informowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania – -gimnazjum

19 stycznia 2017 r..

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

26 stycznia 2017 r.

godz. 15.30

Dyrektor szkoły
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Gimnazjum i powołanie członków Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego- zespoły nadzorujące egzaminy

26 stycznia 2017 r.

godz. 17.00

Dyrektor szkoły
Zakończenie I okresu roku szkolnego 2016/2017

27 stycznia  2017 r.

 
Ferie zimowe

30.01.2017 – 12.02.2017 r.

 
Zebrania rodziców

(szkoła podstawowa i gimnazjum)

14, 15, 16  lutego 2017 r.

Wychowawcy klas
Posiedzenie Rady Pedagogicznej  (szkoła podstawowa i gimnazjum) podsumowujące I okres roku szkolnego 2016/2017

21 lutego 2017 r. godz. 15.30

Dyrektor szkoły
Rekolekcje wielkopostne

 
„Święto projektów”

25 lutego 2017 r.

Opiekunowie projektów
Konsultacje

(szkoła podstawowa i gimnazjum)

7 marca 2017 r.

godz. 1630 – 1800

Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum
Dzień „Otwartych drzwi”

18 marca 2017 r.

10.00-13.00

Nauczyciele, dyrekcja
Posiedzenie Rady Pedagogicznej (szkoła podstawowa i gimnazjum) w sprawie opiniowania planów nauczania, programów naucz, zestawu podręczników

21 marca 2017 r.

godz. 1530

Dyrektor szkoły
Wiosenna przerwa świąteczna

 13 – 18 kwietnia 2017 r.

 
Termin zrealizowania treści podstawy programowych w klasach III gimnazjum

12 kwietnia 2017 r.

Nauczyciele przedmiotów, które są objęte egzaminem
Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

19 kwietnia 2017 r.

Dyrektor szkoły
Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza

20 kwietnia 2017 r.

Dyrektor szkoły
Egzamin gimnazjalny –język obcy

21 kwietnia 2017 r.

Dyrektor szkoły
Wywiadówki

25, 26, 27 kwietnia

 2017 r.

Wychowawcy klas
Konsultacje

(szkoła podstawowa i gimnazjum)

10 maja 2016 r.

godz. 1630 – 1800

Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum
Ostateczny termin informowania o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi  lub nieklasyfikowaniem z przedmiotów i nagannymi z zachowania– szkoła podstawowa

12 maja 2017 r.

Wychowawcy klas, nauczyciele uczący w klasie
Ostateczny termin informowania o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi  lub nieklasyfikowaniem z przedmiotów i nagannymi z zachowania–  gimnazjum

12 maja 2017 r.

Wychowawcy klas,

nauczyciele uczący w klasie

Festyn rodzinny

maj/czerwiec 2017 r.

Rada Rodziców
Turniej piłki nożnej im. Macieja Udzika

czerwiec 2017 r.

Nauczyciele, dyrekcja
Ostateczny termin informowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania  szkoła podstawowa

29 czerwca 2017 r.

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów
Ostateczny termin informowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania -gimnazjum

12 czerwca 2017 r.

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej -szkoła podstawowa

19 czerwca 2017 r.

godz. 16.30

Dyrektor szkoły
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej -gimnazjum

19 czerwca 2017 r.

godz. 14.50

Dyrektor szkoły
Składanie świadectw/nagród

u dyrektora szkoły klasy III gimnazjum

do 20 czerwca 2017 r. do godziny 1400

Wychowawcy klas
Składanie świadectw / nagród u dyrektora szkoły: Klasy szkoły podstawowej i klasy- I i II gimnazjum

 do 21 czerwca 2017 r.

do godziny 1400

Wychowawcy klas
Uroczyste zakończenie nauki przez klasy III gimnazjum

22 czerwca 2017 r.

Wychowawcy klas III,
Zakończenie  roku szkolnego Szkoły Podstawowej

23 czerwca 2017 r.

godz. 930

Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas
Zakończenie  roku szkolnego Gimnazjum

23 czerwca 2017 r.

godz. 1030

Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas
Posiedzenie Rady Pedagogicznej  podsumowujące rok szkolny 2016//2017

23 czerwca 2017 r.

godz. 11.30

Dyrektor szkoły

 

 

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwołanie dodatkowych Rad Pedagogicznych oraz zmiany terminów.

 

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2016/2017

Szkoła podstawowa i Gimnazjum

 

31 października 2016 r.  19, 20,21 kwietnia 2017 r., 2 maja 2017 r., 16 czerwca 2017 r.

 

We wszystkie dni wolne świetlica pracuje  w stałych godzinach.