SU gimnazjum

Sprawozdanie z dyżuru klasy  III a gimnazjum

Dyżur pełniliśmy od 12.09 do 30.09.2016 r. Hasło, które nam przyświecało to ,,Jestem bezpieczny i szczęśliwy”. W ramach swojego dyżuru wykonaliśmy ,,bezpieczną” gazetkę na holu szkoły. Zorganizowaliśmy konkurs na plakat pt:,, Bezpieczeństwo na drodze’’ (technika dowolna, format A3). Plakaty należało dostarczyć do biblioteki szkolnej do 23 września 2016 (termin przedłużono do 26.09). Najlepsze prace zostały zaprezentowane na gazetce SU.

I miejsce – 5 punktów otrzymała kl. III b

II miejsce – 4 punkty otrzymały kl. I b , I c , III c

III miejsce – 3 punkty otrzymała kl. II c

po 2 punkty otrzymały klasy : I a, II a, II b.

Klasy II d, II e, III d nie dostarczyły plakatów i otrzymały 0 punktów.

W ostatnim tygodniu naszego dyżuru, reprezentacja klasy udała się  pod Krzyż Martyrologii na ul. Żwirki i Wigury w celu uporządkowania i zapalenia znicza. Uczniowie przez 3 tygodnie pełnili dyżury w miejscach wyznaczonych przez SU.

KL. III a

Życzymy klasie III b miłego dyżurowania.

Samorząd Uczniowski Gimnazjum – Rok szkolny 2016/2017 

Hasło przewodnie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum 

„Jestem bezpieczny i szczęśliwy” 

 

Przewodnicząca: Eliza Strugała

Zastępca przewodniczącej: Martyna Kujawa

Członkowie SU:

 1. Bartosz Sikorski
 2. Zuzanna Malinowska
 3. Emilia Pawlaczyk
 4. Magdalena Lis
 5. Filip Filipiak
 6. Jakub Piotrowicz
 7. Joanna Grześkowiak
 8. Aleksandra Komorska
 9. Filip Skowroński 

Opiekunowie SU:

 1. Sławomir Udzik
 2. Mateusz Guździoł

Dokumenty:

HARMONOGRAM DYŻURÓW W ROKU SZKOLNYM 2016popr

OBOWIĄZKI KLAS

REGULAMIN-KONKURSU-SUPER-KLASA-_-GIMpopr

 

 

Samorząd Uczniowski Gimnazjum

Obowiązki klas w ciągu całego roku szkolnego 2015/2016

1.  Każda klasa pełni dyżur szkolny w wyznaczonym przez Samorząd Uczniowski terminie zgodnie z regulaminem konkursu „Super klasa”.

2. Każda klasa wykonuje przynajmniej jedną gazetkę w miesiącu. Tematyka gazetek jest dowolna – wyjątek stanowią święta państwowe (tj. Narodowe Święto Niepodległości oraz Święto Konstytucji 3 Maja). Do końca września należy przynieść na zebranie SU wykaz tematów gazetek w poszczególnych klasach na cały rok szkolny. Gazetki będą sprawdzane            i oceniane, do 20. dnia każdego miesiąca, przez wyznaczone osoby.

 Punktacja:

            5 punktów – gazetka bardzo ładna

            4 punkty – gazetka staranna

            3 punkty – gazetka wykonana

            0 punktów – brak gazetki

3. Obowiązkiem każdej klasy jest ozdobienie parapetów kwiatami. Opiekunowie SU w ciągu całego roku szkolnego 3 razy sprawdzą i nagrodzą punktami każdą klasę. Prosimy, aby uczniowie zaznaczyli, które rośliny należą do danej klasy.

 Plan działania:

a)      dnia 15 października sprawdzone zostanie, czy w klasach znajdują się kwiaty (można otrzymać po 1. punkcie za każdy kwiat – maksymalnie 12 punktów),

b)      dnia 15 lutego sprawdzone zostanie, czy w klasach znajdują się zadbane kwiaty        (j.w.),

c)      dnia 15 maja sprawdzone zostanie, czy w klasach znajdują się zadbane kwiaty (j.w.).

 4. Przewodniczący klasy bierze udział w cotygodniowych spotkaniach Samorządu Uczniowskiego (ewentualnie wyznacza osobę, która go zastąpi). Za nieobecność przedstawiciela na zebraniu klasa straci jeden punkt.

 5. Każdy zespół klasowy dba o estetyczny wygląd przydzielonej mu sali lekcyjnej (niezwłocznie zgłasza wychowawcy zauważenie niszczenia mienia szkolnego).

 6. Każda klasa bierze udział w akcjach ogłaszanych na bieżąco przez Samorząd Uczniowski.

 7.  Każda klasa aktywnie uczestniczy w obchodach Dnia Samorządności.

Regulamin konkursu „Super klasa”

w roku szkolnym 2015/2016

 Temat przewodni: „Żyj zdrowo i kolorowo”

 

 

W ramach swojego dyżuru klasa:

 1.      Starannie dyżuruje (0-5 punktów)

 po dwóch dyżurnych znajduje się w następujących miejscach:  wejście główne,  wyjście na boisko, przed jadalnią, na parterze przy ubikacjach, przy furtce do parku (razem 10 osób);

osoba pełniąca dyżur jest zobowiązana do zbierania papierków i innych śmieci, ustawiania toreb i plecaków (o ile te znajdują się w miejscu dyżurowania), noszenia plakietki dyżurnego razem z identyfikatorem ucznia  ( za stwierdzony i zgłoszony opiekunowi SU brak otrzymuje ujemny punkt) oraz ma prawo do sprawdzania posiadania identyfikatorów przez pozostałych uczniów (odnotowane braki zgłasza wychowawcy swojej klasy).

 / Plakietki dostępne będą na początku dyżuru w sekretariacie szkoły. Po zakończeniu przez klasę dyżuru plakietki w idealnym stanie należy niezwłocznie oddać do sekretariatu lub bezpośrednio przekazać następnej klasie./

 2.      Organizuje jeden konkurs (0-5 punktów)

 W przygotowanym konkursie dyżurująca klasa nie bierze udziału. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelnego, krótkiego regulaminu  i dostarczenie go każdej klasie na zebraniu samorządu przed rozpoczęciem dyżurowania (tak aby każda klasa zdążyła się do konkursu przygotować). Po zakończonym konkursie lub  akcji przedstawiciel klasy dostarcza jak najszybciej punktację na zebranie SU. Do zadań klasy dyżurującej należy:

- podanie wyników na gazetce SU,

- przygotowanie  i wręczenie dyplomów klasom na lekcjach wychowawczych,

- dokonanie wpisu w kronice SU.

 Punktacja (dla wszystkich konkursów):

                         I miejsce – 5 punktów

                        II miejsce – 4 punkty

                        III miejsce – 3 punkty

                        udział – 2 punkty

                        brak udziału – 0 punktów

 Klasa dyżurująca otrzymuje 5 punktów za w pełni przygotowaną i przeprowadzoną imprezę

 3.      Odpowiada za gazetkę znajdującą się na parterze szkoły (0-5 punktów)

 Na gazetce należy umieścić do drugiego dnia  dyżuru napis informujący o tym, która klasa ma dyżur, listę uczniów dyżurujących (należy dostarczyć jedną kopię również do pokoju nauczycielskiego),  plakat informujący o tym, jaką dziedziną „zdrowego życia” klasa się zajmuje (wykonany we wskazanym wcześniej kolorze), regulamin przygotowanego konkursu, a także po jego odbyciu listę zwycięskich klas – dziedziny i kolory zostaną przydzielone klasom na zebraniu SU.

 4.      Wykonuje  prezentację multimedialna promującą zdrowy styl życia, zgodnie ze szczegółową tematyką wylosowaną przez klasę  na pierwszym zebraniu SU ( należy przygotować  od 5 – 10, czytelnych w przekazie, slajdów tematycznych – zgodnie                        z otrzymaną instrukcją) i dostarcza ją do publicznej prezentacji (0-5 punktów)

 5.      Uczestniczy w akcjach „Zbieramy nakrętki”, „Zbieramy kasztany”, „Zbieramy baterie” -  klasa otrzymuje po 5 punktów za udział w każdej z akcji;  ponadto klasa, która zajmie           w danej akcji 1. miejsce otrzymuje dodatkowe 15 punktów,  za  2. miejsce   dodatkowe 10 punktów,  za 3. miejsce 5 dodatkowych punktów.

 6.      Opiekuje się wyznaczonym Miejscem Pamięci Narodowej – Krzyż Sybiraka (0-5punktów)

 Uwaga: Do punktacji doliczane są także punkty otrzymane za wypełnianie podstawowych obowiązków klas w bieżącym roku szkolnym.

 Tematyka dyżurów 

 1. Zasady zdrowego odżywiania.
 2. Błędy żywieniowe.
 3. Stop dopalaczom.
 4. Alkohol Twój wróg.
 5. Piękne życie bez nikotynowego dymu.
 6. Co w jedzeniu szkodzi?
 7. Higiena osobista warunkiem zdrowego życia.
 8. Jak komputer i Internet mogą szkodzić zdrowiu?
 9. Żyjemy w zgodzie ze środowiskiem.
 10. Aktywność fizyczna gwarancją zdrowia.
 11. Anoreksja i bulimia jako choroby XXI wieku.
 12. Jak sobie radzić ze stresem?
 13. Jak uniknąć depresji i jak z nią walczyć?
 14. Pasje sprzyjające zdrowemu życiu.