Obowiązek szkolny

DO POBRANIA:

1. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego
(W przypadku dzieci niepełnosprawnych należy złożyć wraz z wnioskiem i opinią również kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.)
pobierz tutaj: Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego

2. Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
pobierz tutaj: Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

3. Oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku przedszkolnego / szkolnego / nauki
(Dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, a realizujących obowiązek przedszkolny / szkolny / nauki w innej szkole lub w szkole za granicą. Służy do kontroli obowiązku przedszkolnego / szkolnego / nauki.)
pobierz tutaj: Oświadczenie

AKTUALNE PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE SPEŁNIANIA I KONTROLI OBOWIĄZKU PRZEDSZKOLNEGO, SZKOLNEGO I NAUKI
pobierz tutaj: Obowiązek szkolny – aktualne przepisy