Uroczystości szkolne

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Dyrekcji życzymy pogody ducha, radości ze spotkań w szkole oraz wzajemnych relacji, szczęścia i satysfakcji płynących z własnych osiągnięć oraz samych dobrych dni.