Uroczystości szkolne

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

IMG_20220901_093430

Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Dyrekcji życzymy pogody ducha, radości ze spotkań w szkole oraz wzajemnych relacji, szczęścia i satysfakcji płynących z własnych osiągnięć oraz samych dobrych dni.

IMG_20220901_093357
IMG_20220901_093528IMG_20220901_092702

Ślubowanie klas pierwszych

IMG_20221013_161446_MP

13 października odbyła się w Zespole Szkół nr 5 uroczystość ślubowania uczniów czterech klas pierwszych. Hasłem przewodnim były słowa Janusza Korczaka ,,Bądź sobą, szukaj własnej drogi”.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście. Wśród nich przedstawiciele Rady Miejskiej naszego miasta: Anna Regulska i Maciej Śledzianowski (który odczytał list Burmistrza Adama Pawlickiego) oraz przewodnicząca Rady Rodziców Marta Gowgiel, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice uczniów klas pierwszych.
Pierwszoklasiści wraz z swoimi wychowawcami i nauczycielami wspomagającymi przygotowali krótki występ, a następnie przedstawiciele każdej z klas przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi Polakami i godnie reprezentować swoją szkołę. Symbolicznego aktu pasowania na ucznia dokonali: dyrektor szkoły Marek Durczak, wicedyrektor Danuta Głogowska i wicedyrektor Iwona Rzepczyk. Wybrani uczniowie klas pierwszych w obecności dyrektora szkoły po raz pierwszy w życiu własnoręcznie podpisali akt pasowania. Pierwszoklasiści otrzymali również legitymacje szkolne oraz drobne upominki.
Jesienna dekoracja sali, w której odbywało się uroczyste ślubowanie powstała dzięki pomocy rodziców, którzy dostarczyli kwiaty, warzywa i owoce użyte do niej.

IMG_20221013_160852_MP
IMG_20221013_161204_MP

     

IMG_20221013_161640_MP
IMG_20221013_162018_MP

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela podczas której Dyrektor szkoły Marek Durczak nagrodził 35 nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Podczas części artystycznej uczniowie klasy 8 a oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przedstawili w sposób humorystyczny różne osobowości nauczycieli. Całość zakończył Jan Klauza krótkim koncertem na skrzypcach.

IMG_20221013_150208_MP
IMG_20221013_150755_MP

IMG_20221013_150941_MP IMG_20221013_151521_MP

IMG_20221013_151617_MP

IMG_20221013_151814_MP

IMG_20221013_151910_MP