Stypendia motywacyjne dla uczniów

Poniżej aktualny ,,Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie” wraz ze wzorem wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

Po pobrania:
- regulamin – pobierz tutaj
- Wzór wniosku dla wychowawców klas – pobierz tutaj

- Oświadczenie o nr konta bankowego – pobierz tutaj