Stypendia motywacyjne dla uczniów

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie
Uczniom Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie udzielana jest pomoc materialna o charakterze motywacyjnym w postaci stypendium za wyniki w nauce lub stypendium za osiągnięcia sportowe.
Stypendia przyznawane są zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2014r. oraz wprowadzonymi do regulaminu zmianami w postaci Aneksu Nr 1 z dnia 27 sierpnia 2018r.

Po pobrania:
- regulamin – pobierz tutaj
- aneks nr 1 do regulaminu – pobierz tutaj