Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 – Projekt

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła wzięła udział w II edycji  podprojektu „Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty” w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020”.  Podprojekt został opracowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przy współpracy z kadrą naukową Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do II edycji przystąpiło 48 szkół z terenu Wielkopolski. W naszej szkole chęć udziału w projekcie wyraziło 24 uczniów z klas szóstych, tworząc dwie grupy projektowe po 12 uczniów. Opiekunami podprojektu były  p. Danuta Głogowska oraz p. Barbara Walerowicz.

Uczniowie realizowali dwa tematy projektowe: „Hałas w środowisku –źródła, zmienność w czasie i w przestrzeni oraz wpływ na jakość życia” oraz „Ceny wybranych artykułów żywnościowych w mojej miejscowości oraz na obszarze dorzecza Warty”.

Podprojekt realizowany był w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie od listopada 2019r. do maja 2020r. Celem podprojektu było prowadzenie badań związanych np. z hałasem na terenie miasta, zróżnicowaniem cen wybranych artykułów żywnościowych. Uczniowie biorący udział w realizacji zadań projektowych wykorzystywali różne przyrządy pomiarowe, technologie informatyczne, stosowali odpowiednie techniki obliczeniowe. Do pracy w podprojekcie uczniowie wykorzystywali otrzymane  urządzenia: tablety, sensedisc oraz aplikacje na smartfonach/ tabletach „NoiseCapture”. Szkoła uzyskała również stację meteorologiczną NEXUS, która zostanie zainstalowana na budynku szkolnym.

Urządzenia uzyskane dzięki udziałowi w podprojekcie uczniowie będą wykorzystywali podczas zajęć szkolnych.

Działania w projekcie umożliwiły uczniom  rozwijanie własnych zainteresowań, poznanie nowoczesnych metod badawczych oraz doskonalenie pracy grupowej.

Efektem końcowym podprojektu „Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty” było opracowanie sprawozdań oraz naniesienie na cyfrową mapę dorzecza Warty wyników badań przeprowadzonych przez uczniów.

Zdjęcia na stronę internetową

dav dav dav dav sdr dig dav dav dig dav dav bty sdr dav dav dav bty bty bty bdr