Dokumenty

L.p.,Dokument,
1.,Statut + WSO szkoły podstawowej 2016/2017,

2.,Statut + WSO gimnazjum 2016/2017, 

3., Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych 2017/2018, 

4., Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018, 

5., Wniosek o zwolnienie z drugiego języka obcego,

6., Regulamin zwalniania uczniów z lekcji wychowania fizycznego,

7., Wzór do wypełnienia – opinia lekarza,

8., Zasady funkcjonowania e dziennika,

9., Ubezpieczenie szkoły, 

10., Oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku szkolnego

 

[/table]