Dokumenty

L.p.,Dokument,
1.,Statut + WSO szkoły podstawowej 2018/2019,

2., Harmonogram działań profilaktyczno wychowawczych 2018/2019 ,

3., Program profilaktyczno-wychowawczy 2018/2019,

4., Wniosek o zwolnienie z drugiego języka obcego,

5., Regulamin zwalniania uczniów z lekcji wychowania fizycznego,

6., Wzór do wypełnienia – opinia lekarza,

7., Zasady funkcjonowania e dziennika,

8., Ubezpieczenie szkoły, 

9., Oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku szkolnego

10., Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

[/table]