Dokumenty

1.Statut + WSO szkoły podstawowej 2020-2021 pobierz plik

2.Harmonogram działań wychowawczo – profilaktycznych 2020/2021 pobierz plik

3.Program wychowawczo – profilaktyczny 2020/2021 pobierz plik

4.Wniosek o zwolnienie z drugiego języka obcego pobierz plik  

5.Zasady funkcjonowania e dziennika pobierz plik

6.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych