Dokumenty

L.p.,Dokument,
1.,Statut + WSO szkoły podstawowej 2016/2017,

2.,Statut + WSO gimnazjum 2016/2017, 

3., Program profilaktyczny – szkoła podstawowa, 

4., Program profilaktyczny – gimnazjum, 

5.,Załączniki do programu profilaktycznego gimnazjum,

6., Program wychowawczy – szkoła podstawowa,

7., Program wychowawczy – gimnazjum,

8., Harmonogram działań wychowawczych – szkoła podstawowa,

9., Harmonogram działań wychowawczych – gimnazjum,

10., Wniosek o zwolnienie z drugiego języka obcego,


11., Regulamin zwalniania uczniów z lekcji wychowania fizycznego,

12., Wzór do wypełnienia – opinia lekarza,

13., Zasady funkcjonowania e dziennika,

14., Ubezpieczenie szkoły, 

15., Oświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego, 

 

[/table]