Dyrekcja

dyr

Marek Durczak- Dyrektor

wiedyr

Danuta Głogowska- Wicedyrektor
Maria Nowak- Wicedyrektor

sekr

Sekretariat
Katarzyna Błaszczyk, Anna Maciejewska