Historia

 • 18 III 1967 r. – powołanie SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY SZKOŁY nr 5 w Jarocinie, wmurowanie aktu erekcyjnego umieszczonego w łusce pocisku wraz z obowiązującymi wówczas monetami.
 • 6 X 1968 r. – oficjalne oddanie do użytku placówki, funkcjonującej od 1 IX 1968 r.Dyrektorem szkoły została pani Krystyna Nowobilska.
 • 15 VI 1969 r. – nadanie szkole imienia I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego “Warszawa”, ufundowanie sztandaru, “wmurowanie” tablicy pamiątkowej z imieniem placówki.
 • 1974 r. – dyrektorem zostaje pan Wacław Adamiak
 • 9 V 1977 r. – otwarcie SALI TRADYCJI – pierwszej w pionie szkół podstawowych na naszym terenie
 • 1978 r. – wmurowanie na skwerze przed szkołą samolotu – daru 3. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Poznaniu
 • 1980 r. – pan Henryk Bierła zostaje dyrektorem szkoły
 • 1988 r. – ustanowienie MEDALU SZKOŁY dla absolwenta szkoły, wyróżniającego się w nauce i pracy społecznej oraz dla nauczycieli (pracowników) odchodzących na emeryturę.
 • 1 I 1995 r. – przejęcie szkół podstawowych przez SAMORZĄD
 • IX 1995 r. – utworzenie pierwszego oddziału integracyjnego
 • 1997 r. -nowym dyrektorem zostaje pan Wojciech Wawrocki; utworzenie małej sali gimnastycznej z zaadaptowanego holu
 • 1998 r. – otwarcie pracowni komputerowej w ramach projektu “PRACOWNIA INTERNETOWA W KAŻDEJ GMINIE”
 • 1 IX 1999 r. – utworzenie na terenie “5” filii Gimnazjum nr 1.
 • 1 IX 2003 r. – utworzenie ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W JAROCINIE (Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego “Warszawa”
 • 5 XII 2005 r. – otwarcie drugiej pracowni komputerowej
 • 1 IX 2008 r. – dyrektorem zostaje pan Marek Durczak
 • III 2008 r. – powołanie STOWARZYSZENIA “INTEGRACJA Z 5”
 • V 2008 r. – rozpoczęcie budowy sali widowiskowo – sportowej przy JAROCIN SPORT, połączonej z “5”

1  3

4  5

Zdjęcia z archiwum firmy Foto Sip