III edycja Listu do Św. Mikołaja

W listopadzie i grudniu klasy IVb i IVd wraz z wychowawcami brały udział w zbiórce żywności i środków chemicznych oraz drobnych upominków dla seniorów zamieszkujących na terenie gminy Jarocin.

W odpowiedzi na listy osób starszych, uczniowie wraz z ich rodzicami okazali wielkie serce. Spotkało się to z ogromną wdzięcznością obdarowanych osób.