Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

  1. ICIM czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej (czytelni).
  2. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
  3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni.
  4. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
  5. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z ICIM czas pracy przy komputerze może być ograniczony. Czytaj dalej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

       I.            Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni

  1. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
  2. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji.
  3. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki. Czytaj dalej

IMPREZY W BIBLIOTECE

3 zajęcia relaksacyjne po głośnym czytaniuKLUB MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI  - Dwa razy w miesiącu uczniowie młodszych klas są uczestnikami spotkania z ciekawą książką. Za każdym razem poznają innych jej bohaterów, rozwiązują rebusy, krzyżówki, a także wykonują prace plastyczne. Zajęcia te mają służyć promocji nowości książkowych i rozwijaniu motywacji czytelniczych.

Akcja „Podaruj wiersz”

15 akcja PODARUJ WIERSZ„PODARUJ WIERSZ” bliskiej lub samotnej osobie, bo „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…” („Śpieszmy się” – Jan Twardowski). Każdy (Duży czy Mały) mógł napisać własny wiersz lub sięgnąć do tomiku dowolnego poety, pięknie go przepisać na gotową kartkę z papeterii oraz podać go wybranej osobie (tak jak to kiedyś  czynił polski poeta Zbigniew Herbert).

Nauczyciele bibliotekarze polecają Wam na długie wieczory

„Pierwsze spotkanie” Moka – Kinra Girls to bestsellerowa seria dla dziewcząt w wieku 6-12 lat.

1Tom 1. Pięć dziewczynek, każda pochodząca z innej części świata, spotyka się                             w międzynarodowej Akademii Bergstroema. W nowej szkole rozwijają swoje talenty i poznają kulturę innych krajów. Co najważniejsze, daleko od domu znajdują przyjaciółki na całe życie… Autorka serii, znana francuska pisarka Moka tworzy głównie dla dzieci i młodzieży. Napisała ponad 80 książek, a przetłumaczono je na 14 języków. Jak sama powtarza, uwielbia opowiadać historie.

Czytaj dalej

Koder Junior

 k1

Na zakończenie programu Koder Junior uczniowie klas trzecich i czwartej uczestniczący w programie wzięli udział w zajęciach warsztatowych w Poznaniu. Ich zadaniem było skonstruowanie pojazdu, a potem zaprogramowanie go, by się poruszał. Zajęcia były interesujące i podsumowały roczny cykl pracy z programowania.

k2

 

Apel z okazji Święta Niepodległości

a1

8 listopada z okazji Dnia Niepodległości uczniowie klas I-III zebrali się w sali gimnastycznej na wspólnym apelu. Spotkanie rozpoczęła grupa taneczna, która zatańczyła polkę. Następnie prezentowały się kolejne klasy z wierszami i piosenkami patriotycznymi. Uroczysty apel, który odbył się na pierwszej i drugiej godzinie lekcyjnej przygotowano również dla uczniów klas IV-VIII. Punktualnie o godzinie 11:11 cała społeczność uczniowska odśpiewała na boisku szkolnym „Mazurka Dąbrowskiego”.

a3          a2