Wyniki egzaminu ósmoklasisty

W roku szkolnym 202/2021 uczniowie klas ósmych Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie na egzaminie ósmoklasisty uzyskali bardzo dobre wyniki. Przedstawia to poniższa tabela: Wyniki egzaminu – % punktów możliwych do zdobycia   przedmiot/obszar j. polski matematyka j. angielski j. […]