,,O powietrze dbasz masz”

,,O powietrze dbasz masz”

11 uczniów naszej szkoły wzięło udział w konkursie plastycznym pt.: ,,O powietrze dbasz masz” zorganizowanym przez Gminę Jarocin. Celem zmagań było podniesienie wśród uczniów świadomości dotyczącej konieczności ochrony powietrza.

Konkurs odbywał się w 2 kategoriach wiekowych klasy IV-VI i klasy VII-VIII. 

W dniu 13 listopada w Kamienicy Kultury wyłoniono laureatów. Z naszej szkoły nagrody z rąk pana w-ce Burmistrza Bartosza Walczaka w kategorii klas VII – VIII otrzymała: Katarzyna Urbańska z klasy VIII a  – I Gratulujemy!!!

0