Rekrutacja do I klasy na rok szkolny 2024/2025

informacje

ZAPISY DZIECI Z ROCZNIKA 2017

DO KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W JAROCINIE

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zapisy trwają od 01 do 14 lutego 2024r. w godz.: 7.30 – 15.00
w sekretariacie szkoły lub przez złożenie wypełnionego wniosku do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły (hol parteru)
ZAPRASZAMY!

„Dzień otwartych drzwi” w naszej szkole odbędzie się 03 lutego 2024r.
w godz. 10.00 – 12.00

Informacje dla Rodziców

Informujemy, że zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie na rok szkolny 2024/2025 trwają od 01 LUTEGO 2024r. do 14 LUTEGO 2024 r.  w godz. 730 – 1500 w sekretariacie szkoły lub poprzez złożenie wypełnionego wniosku do skrzynki wystawionej przy wejściu do szkoły – hol parteru.

Zapraszamy na „Dzień Otwartych Drzwi” w dniu 03.02.2024r. w godz. 1000 – 1200.

Wnioski w wersji papierowej będą wyłożone również na stoliku przy skrzynce.

ZAPRASZAMY!!!

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

W terminie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 14 lutego 2024 roku trwają zapisy dzieci 7-letnich (z rocznika 2017) do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ,,Warszawa” w Jarocinie na rok szkolny 2024/2025.


Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji można kierować telefonicznie:

747-20-06 wew.  44  (Danuta Głogowska – wicedyrektor)

508-056-398  (Marek Durczak – dyrektor).


Czyste druki rekrutacyjne można pobrać w wersji elektronicznej ze szkolnej strony internetowej. Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025:

1. Zgłoszenie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkołydo pobrania tutaj
2. Wniosek dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkołydo pobrania tutaj

Rodzice dzieci posiadających obywatelstwo ukraińskie proszeni są o przedłożenie w sekretariacie szkoły dodatkowo decyzji PESEL oraz wypełnienie oświadczenia o dacie przybycia dziecka do Polski – do pobrania tutaj

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane do szkoły z urzędu. Jedynym wymaganym dokumentem jest złożenie wypełnionego zgłoszenia.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, poza złożeniem wniosku, zobowiązani są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia w terminie od dnia 1 marca 2024 roku do dnia 5 marca 2024 roku do pobrania tutajTERMINY
 postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych


Lp.
 

Rodzaj czynności

Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin 
w postępowaniu uzupełniającym
 
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym1.02.2024r. –
14.02.2024r.
1.07.2024r. –
2.07.2024r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym15.02.2024r. –
28.02.2024r.
3.07.2024r. –
4.07.2024r.
3.Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danej szkoły podstawowej29.02.2024r.5.07.2024r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia1.03.2024r. –
5.03.2024r.
 8.07.2024r. –
10.07.2024r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc6.03.2024r.11.07.2024r.

ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie przyjmuje się:

a)  dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie na podstawie zgłoszenia rodziców,

b)  dzieci  posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Jarocin,

c)  w szczególnych przypadkach mogą zostać przyjęte dzieci  posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu innych gmin, po wcześniejszych uzgodnieniach między organami prowadzącymi szkoły,

d) dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła podstawowa, listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej ustala Komisja Rekrutacyjna w składzie wicedyrektor oraz trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej, na podstawie następujących kryteriów:

a) dogodne położenie szkoły odnośnie miejsca zamieszkania kandydatka lub miejsca pracy jednego z rodziców – (1 pkt),

b) miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez kandydata – (1 pkt)

c) zapewnienie pełnej realizacji potrzeb dziecka, jego rodziny, szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach pozalekcyjnych – (1 pkt),

d) absolwenci przedszkola (oddziału przedszkolnego) znajdującego się w pobliżu szkoły – (1 pkt).

3. Kryteria, o których mowa w pkt 2, oraz warunki podaje do wiadomości kandydatom dyrektor poprzez umieszczenie pisemnej informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

4. Informacje dotyczące pkt 2 uzyskuje się na podstawie oświadczenia – załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W JAROCINIE

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie obejmuje miasto Jarocin – ulice:  

A

Akacjowa, Aleje Światowego Dnia Roweru,

B

Alfreda Brandowskiego, Bluszczowa, Bogusław, Bohaterów Jarocina, Osiedle Bogusław,

D

Deszczowa, Długa, Do Zdroju,

G

Mjr Zbigniewa Gorzeńskiego, Glinki,

H

Harcerska,

J

Jagodowa, Jałowcowa, Jaśminowa, dr Jordana, Jarmarczna, Jesienna, Jeżynowa,

K

Stanisława Karwowskiego, Marcina Kasprzaka, kpt Bronisława Kirchnera, Janusza Kusocińskiego, Kasztanowa, Konwaliowa, Krucza, Kwiatowa

L

Lisia, Lipowa, Leszczyce,

Ł

Feliksa Łabędzkiego,

M

Maratońska, kpr. Franciszka Matuszaka, Stanisława Mikołajczyka, Magnoliowa, im. Mariusza Małynicza,

O

Olimpijska, Okrężna, Osiedle Ogrody,

P

Parkowa, Park, Poziomkowa, Różana,

S

Sarnia, Słoneczna, 700-lecia, Stawna, Sosnowa, Sowia, Sportowa, Generała Władysława Sikorskiego, Skowronkowa,

Ś

Śniadeckich, Świętego Ducha, Świerkowa,

T

Tęczowa,Osiedle Tysiąclecia, Gen. Stanisława Taczaka,

V

Veldhoven,

W

Wilcza, Wiosenna, Ludwika Waryńskiego, Wodna od nr 17 do końca i od nr 24 do końca, Wrzosowa,

Z

Zamkowa, Zajęcza, Zimowa, Zapłocie,

Ż

Żwirki i Wigury, Żerkowska, Żurawia, Żurawinowa.


WYPOSAŻENIE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ-rok szkolny 2024/2025

PODRĘCZNIKI UCZNIOWIE DOSTANĄ WE WRZEŚNIU W SZKOLE

UWAGA – Rodzice muszą kupić tylko książki do religii „Pan Bóg jest naszym ojcem” (dwie części) wyd. Św. Wojciech

WSZYSTKIE ZESZYTY, TECZKI, BLOKI, WORECZKI I POZOSTAŁE PRZYBORY SZKOLNE KUPUJĄ RODZICE.

PROSIMY JE PODPISAĆ IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA ( Z PRZODU- ETYKIETKA)

ZESZYTY

 • 2 zeszyty w wąskie linie ( czerwono- niebieskie) 16- kartkowe
 • 3 zeszyty w kratkę 16- kartkowe

2 TECZKI  z gumkami

MATERIAŁY PLASTYCZNE

 • 1 blok rysunkowy z białymi kartkami
 • 1 blok rysunkowy z kolorowymi kartkami
 • 1 blok techniczny z białymi kartkami
 • 1 blok techniczny z kolorowymi kartkami
 • papier kolorowy
 • farby plakatowe
 • zestaw pędzelków oraz kubeczek do wody
 • plastelina
 • kredki świecowe

WYPOSAŻENIE PIÓRNIKA

 • kilka ołówków (miękkich)
 • gumka do mazania
 • temperówka zamknięta
 • nożyczki
 • klej w sztyfcie, klej w tubce
 • linijka
 • kredki ołówkowe

STRÓJ GIMNASTYCZNY

Strój gimnastyczny w woreczku z materiału – podpisany

 • obuwie zmienne z jasną podeszwą
 • krótkie spodenki
 • biała koszulka z krótkim rękawem

STRÓJ NA BASEN (przynoszony na lekcje pływania)

 • strój kąpielowy/ kąpielówki
 • klapki
 • czepek (dla osób z długimi włosami)
 • ręcznik