Rekrutacja do I klasy na rok szkolny 2023/2024

informacje

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

W terminie od dnia 14 lutego 2023 roku do dnia 28 lutego 2023 roku trwają zapisy dzieci 7-letnich (z rocznika 2016) do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ,,Warszawa” w Jarocinie na rok szkolny 2023/2024.


Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji można kierować telefonicznie:

747-20-06 wew.  44  (Danuta Głogowska – wicedyrektor)

508-056-398  (Marek Durczak – dyrektor).


Czyste druki rekrutacyjne można pobrać w wersji elektronicznej ze szkolnej strony internetowej. Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024:

1. Zgłoszenie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkołydo pobrania tutaj
2. Wniosek dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkołydo pobrania tutaj

Rodzice dzieci posiadających obywatelstwo ukraińskie proszeni są o przedłożenie w sekretariacie szkoły dodatkowo decyzji PESEL oraz wypełnienie oświadczenia o dacie przybycia dziecka do Polski – do pobrania tutaj


Terminy publikacji przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów:

– zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – 9 marca 2023 roku

– przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 16 marca 2023 roku

Miejsce publikacji: tablica ogłoszeń 


Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane do szkoły z urzędu. Jedynym wymaganym dokumentem jest złożenie wypełnionego zgłoszenia. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, poza złożeniem wniosku, zobowiązani są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia (po publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, tj. w terminie od dnia 10 marca 2023 roku  do dnia 15 marca 2023 roku) – do pobrania tutaj


ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie przyjmuje się:

a)  dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie na podstawie zgłoszenia rodziców,

b)  dzieci  posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Jarocin,

c)  w szczególnych przypadkach mogą zostać przyjęte dzieci  posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu innych gmin, po wcześniejszych uzgodnieniach między organami prowadzącymi szkoły,

d) dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła podstawowa, listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej ustala Komisja Rekrutacyjna w składzie wicedyrektor oraz trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej, na podstawie następujących kryteriów:

a) dogodne położenie szkoły odnośnie miejsca zamieszkania kandydatka lub miejsca pracy jednego z rodziców – (1 pkt),

b) miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez kandydata – (1 pkt)

c) zapewnienie pełnej realizacji potrzeb dziecka, jego rodziny, szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach pozalekcyjnych – (1 pkt),

d) absolwenci przedszkola (oddziału przedszkolnego) znajdującego się w pobliżu szkoły – (1 pkt).

3. Kryteria, o których mowa w pkt 2, oraz warunki podaje do wiadomości kandydatom dyrektor poprzez umieszczenie pisemnej informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

4. Informacje dotyczące pkt 2 uzyskuje się na podstawie oświadczenia – załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. 


TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

Zarządzenie Nr 9/VIII/2023 Burmistrza Jarocina z dnia 13.01.2023r. – do pobrania tutaj

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

14.02.2023 – 28.02.2023

 

03.07.2023 – 04.07.2023

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2023 – 08.03.2023

05.07.2023 – 07.07.2023

3.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danej szkoły podstawowej.

09.03.2023

10.07.2023

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

10.03.2023 – 15.03.2023

11.07.2023 – 14.07.2023

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc

16.03.2023

17.07.2023

 OBWÓD SZKOLNY 

Uchwała Nr LXXXII/710/2023 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 12.01.2023r.  do pobrania tutaj

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie obejmuje miasto Jarocin – ulice:  Akacjowa, Aleje Światowego Dnia Roweru, Alfreda Brandowskiego, Bluszczowa, Bogusław, Bohaterów Jarocina, Osiedle Bogusław, Deszczowa, Długa, Mjr Zbigniewa Gorzeńskiego, Glinki, Harcerska, Jagodowa, Jałowcowa, Jaśminowa, dr Jordana, Jarmarczna, Jesienna, Jeżynowa, Stanisława Karwowskiego, kpt Bronisława Kirchnera, Janusza Kusocińskiego, Kasztanowa, Konwaliowa, Krucza, Lisia, Lipowa, Leszczyce, Feliksa Łabędzkiego, Maratońska, kpr. Franciszka Matuszaka, Stanisława Mikołajczyka, Magnoliowa, im. Mariusza Małynicza,  Śniadeckich, Świętego Ducha, Parkowa, Park, Poziomkowa, Różana, Olimpijska, Okrężna, 700-lecia, Osiedle Ogrody, Osiedle Tysiąclecia, Gen. Stanisława Taczaka, Stawna, Sosnowa, Sowia, Sportowa, Generała Władysława Sikorskiego,  Skowronkowa, Świerkowa, Tęczowa, Wiosenna, Ludwika Waryńskiego, Zajęcza, Wodna od nr 17 do końca i od nr 24 do końca, Wrzosowa, Żwirki i Wigury, Do Zdroju, Zapłocie, Żerkowska, Żurawia, Żurawinowa, Veldhoven, Kwiatowa, Marcina Kasprzaka, Słoneczna, Zimowa, Sarnia, Wilcza, Zamkowa.


WYPOSAŻENIE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ-rok szkolny 2023/2024

PODRĘCZNIKI UCZNIOWIE DOSTANĄ WE WRZEŚNIU W SZKOLE

UWAGA – Rodzice muszą kupić tylko książki do religii „Pan Bóg jest naszym ojcem” (dwie części) wyd. Św. Wojciech

WSZYSTKIE ZESZYTY, TECZKI, BLOKI, WORECZKI I POZOSTAŁE PRZYBORY SZKOLNE KUPUJĄ RODZICE.

PROSIMY JE PODPISAĆ IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA ( Z PRZODU- ETYKIETKA)

ZESZYTY

 • 2 zeszyty w wąskie linie ( czerwono- niebieskie) 16- kartkowe
 • 3 zeszyty w kratkę 16- kartkowe

2 TECZKI  z gumkami

MATERIAŁY PLASTYCZNE

 • 1 blok rysunkowy z białymi kartkami
 • 1 blok rysunkowy z kolorowymi kartkami
 • 1 blok techniczny z białymi kartkami
 • 1 blok techniczny z kolorowymi kartkami
 • papier kolorowy
 • farby plakatowe
 • zestaw pędzelków oraz kubeczek do wody
 • plastelina
 • kredki świecowe

WYPOSAŻENIE PIÓRNIKA

 • kilka ołówków (miękkich)
 • gumka do mazania
 • temperówka zamknięta
 • nożyczki
 • klej w sztyfcie, klej w tubce
 • linijka
 • kredki ołówkowe

STRÓJ GIMNASTYCZNY

Strój gimnastyczny w woreczku z materiału – podpisany

 • obuwie zmienne z jasną podeszwą
 • krótkie spodenki
 • biała koszulka z krótkim rękawem

STRÓJ NA BASEN (przynoszony na lekcje pływania)

 • strój kąpielowy/ kąpielówki
 • klapki
 • czepek (dla osób z długimi włosami)
 • ręcznik