Regulamin czytelni

  1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły.
  2. W czytelni obowiązuje cisza.
  3. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
  4. W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism i księgozbioru podręcznego.
  5. Książki ze zbioru podręcznego podaje nauczyciel bibliotekarz.
  6. Czasopism nie można wynosić poza czytelnię.
  7. Czasopisma odkłada się na ustalone miejsce.
  8. Kopiowanie dozwolone jest po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
  9. Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia.
  10. Za stan książek i czasopism odpowiada korzystający z nich czytelnik.