Projekt Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty

sowaSzkoła realizuje podprojekt Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty w ramach uczestnictwa w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020.

link: https://csw2020.com.pl/

Dwie grupy uczniów z klas 5 i 6 szkoły podstawowej z opiekunami Panią Danutą Głogowską i Panią Barbarą Walerowicz będą realizowały zadania na warsztatach przyrodniczych poza godzinami lekcyjnymi. Spejalistą IT w projekcie jest Pani Maria Wieruszewska. Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach Cyfrowej Szkoły Wielkopolskiej. Do realizacji projektu szkoła otrzymała 24 tablety, laptop oraz cyfrowe laboratorium doświadczalne przeznaczone do nauki ekspeymentalnej.

Działania grup uczniowskich będą rejestrowane na platformie edukacyjnej.

Projekt zakończy się w czerwcu 2020 r

0