SU ogłasza konkurs na amatorski film promujący naszą szkołę.

                

Celem konkursu jest stworzenie krótkiego, oryginalnego filmu ukazującego pozytywny wizerunek naszej szkoły na terenie miasta, gminy i powiatu oraz zachęcanie  do aktywności twórczej i wykorzystywania urządzeń multimedialnych.

Na stronie internetowej placówki: szkola5jarocin.pl, w zakładce Prezentacja szkoły,można obejrzeć przykładowy film  stworzony przez naszych absolwentów, jednakże zawiera on już wiele nieaktualnych treści ( nagrany w 2013 r. )

Do końca maja 2020r. należy dostarczyć film do opiekunów SU-pań: Moniki Bartniczak lub Patrycji Woźniak na podpisanym nośniku- płycie DVD lub pendrive (po skopiowaniu  nagranego materiału, urządzenie zostanie oddane właścicielowi).

ZASADY UCZESTNICTWA:

I Film powinien trwać od 3 do 5 minut i uwzględniać:

– atuty i specyfikę naszej szkoły,

– lokalizację,

-pracę licznych specjalistów, pielęgniarki,

-działalność takich miejsc jak stołówka, świetlica, biblioteka.

-organizację imprez  integracyjnych i okolicznościowych.

Oczywiście, nie należy zapomnieć o podkreśleniu respektowania w „5” zasad tolerancji  oraz przyjaznej atmosfery. Można dołączyć  również  dawkę  humoru  i radości.

Podczas tworzenia filmu można wykorzystać telefony, aparaty fotograficzne i kamery oraz zdjęcia i fragmenty filmów już istniejących.

Konkurs jest indywidualny, ale do pomocy mogą włączyć się rodzice, znajomi  czy starsze rodzeństwo.

Na zdobywcę pierwszego miejsca czeka cenna nagroda w postaci nowoczesnego głośnika przenośnego JBL. Zwycięski film zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Prace konkursowe oceniać będzie jury w składzie pań: Danuty Krawczyk, Izabeli Kardach, Anny Kubiak i Marioli Wieruszewskiej.

Zgłoszenia należy dokonać do 21 stycznia br. u  wychowawców klasowych.

Lista osób zgłoszonych zostanie umieszczona w pokoju nauczycielskim.  Po wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy, osoby te będą mogły wykonywać zdjęcia i filmować na terenie szkoły, ale tylko na potrzeby konkursu  i za zgodą osób uczestniczących w nagraniu.

0